Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Kijken we over de West-Friese zeedijk in de richting van Winkel dan zien we de plek waar het Stoomgemaal stond. 't Stoomgemaal werd gebouwd in 1894.

stoomgemaal aartswoudDit was om de afwatering van het Geestmerambacht te bevorderen. Het was een uniek gemaal en had twee horizontale stoommachines met ieder een capaciteit van 160 PK. Er waren drie stoomketels waarvan er 1 als reserve was. Het was een schepradmachine, deze hebben geen hoge maal capaciteit. Maar als beide raderen in werking waren (1 rad had een doorsnede van 8 meter) dan was de maximale capaciteit 600 m3 per minuut. Het stoomgemaal heeft dienst gedaan tot 1959 en is in 1979 gesloopt.

Deze foto uit 1925 is genomen vanaf de dijk langs de Langereis. Op de foto ziet men rechts de sluizen van het Geestmerambacht. Op de plek waar het Stoomgemaal is gebouwd stond eerst de boerderij van de fam. Germend Vel. Deze was te bereiken via een houten steg (bruggetje) dat voor de sluizen langs liep. Deze boerderij werd aan de andere kant van de sluizen weer (her)bouwd (voorheen Jan Helder).

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall