Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Op de foto uit 1958 deze aanblik van de kerk.

Tegenwoordig is het niet meer mogelijk deze aanblik te krijgen. Het kerkhof was vroeger alleen naast de kerk, in de jaren ’60 is er achter de kerk nog een kerkhof bijgemaakt wat de kerk gedeeltelijk aan het oog onttrekt.

De Ned. Herv. Kerk van Aartswoud is het grootste monument van het dorp en daardoor veel gefotografeerd. Een grote kerk gebouwd in 1883 was wel een bewijs dat het 100 jaar terug in een behoefte voorzag. Als je bedenkt dat de voorgaande kerk veel kleiner was en deze kerk buiten de oude funderingen is gebouwd. Alles even hecht en sterk.

Ook de, volgens de overlevering, uit de dertiende en veertiende eeuw stammende toren is zeer robuust. De toren is in 1895 aan de West- en de Zuidzijde ommetselt. Jan Koeten Jz. was opperman en verdiende, als hij tien stenen tegelijk omhoog bracht, 10 cent per uur. Er waren geroutineerde opperlui die 16 stenen op een plankje omhoog brachten, dan was het 15 cent per uur. De toren heeft geen spits maar een platvormige koepel met daar omheen een omloop met stenen trans. Op drie hoeken treft men een stenen bal. Dat op de noordoost hoek geen bal aanwezig is komt doordat deze er meermalen door onweer is afgeslagen. Uiteindelijk heeft men besloten de bal niet meer te herplaatsen.

In 1943 werd de prachtige bronzen klok uit de toren gehaald en naar Amsterdam vervoerd. De Duitsers wilden de verzamelde klokken dan verder afvoeren naar de smeltkroes in het Roergebied. Maar de schipper heeft de patrijspoorten open gezet en het schip met de vele klokken laten zakken in de IJsselmond. Na de oorlog in 1945 zijn ze weer uitgelicht en vele klokken zijn weer op hun oude plek teruggekomen.

De toren is regelmatig geopend voor beklimmingen. Vanaf de toren heeft u een prachtig uitzicht over de omgeving.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall