Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

We beginnen onze wandeling aan de Langereis, op de splitsing van de Korte en Wester Langereis, nabij polder de Lage Hoek.
de vier winden
Voordat de Langereis was gegraven, bevond zich hier een watertje of sloot, de Wisent genaamd. De Langereis is oorspronkelijk gegraven als afwateringskanaal voor de Heerhugowaard en de daarmee verbonden kleinere meren, die voorheen hun overtollige water op de Schermer loosden. Die lozing was niet voldoende en zo kwam, nadat in 1386 reeds de vergunning tot graven was gegeven, in de tweede helft van de 15de eeuw het afwateringskanaal tot stand.

Op deze foto uit ongeveer 1930 zien we molenaar Piet Groen van De Vier Winden (Langereis 2). Hij is bezig het riet te snijden. Riet werd aangeplant om de walkant te beschermen. Op de achtergrond zien we poldermolen De Vier Winden, gebouwd in 1891. Deze loosde het water van de polder ‘De Lage Hoek’ op de Langereis. Na Piet Groen werd de molen achtereenvolgens bewoond door Jaap Schilder (tot 1956), Jan en Sjaan Ligthart (1956 – 1960) en J. Pieters en Molenaar (1960 – heden).

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall