Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

We draaien ons om en kijken vanuit de Kerklaan (Burgemeester Hoogenboomlaan) op de viersprong. Op deze foto uit ongeveer 1910 zien we geheel links nog juist het begin van de Oosterboekelweg.

Geheel rechts zien we de winkel van Hekker die er potten en pannen verkocht, later werd dit de winkel van Henk Dam en Trien Dam-Schuit en weer later de kruidenierszaak van Cees Commandeur. Dan de schilderswerkplaats met Café De Witte Valk van Breed.

Over het kruispunt het huis van J. Hinke die aan de voorkant een winkel had. Daarna kwam Dirk Mulder hierin, ook hij had een kruidenierswinkeltje. Later is dit huis nog van Theo Groenewoud geweest die aan de achterkant een timmermanswerkplaats had. De fam. Siemen Wit en ook de fam. Arie Klerk hebben er nog gewoond. Later is dit pand gesloopt om plaats te maken voor een algemene parkeerplaats bij het Dorpshuis, nu bekend als ‘Op Stap’.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall