Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Inleiding

De beschrijving van deze wandeling is integraal overgenomen uit het gelijknamige boekje, uitgegeven in het jaar 2000 door de Stichting Hoochhoutwout, waarin afbeeldingen uit de oude Gemeente Hoogwoud. Hiertoe behoorden Aartswoud, Hoogwoud en De Weere.

In 1975 verscheen het boekje Hoogwoud in Oude ansichten deel 2, samengesteld door J. Slooten. Dit was tot heden het laatste boekje waarin foto's van de oude gemeente Hoogwoud centraal stonden.

De Stichting Hoochhoutwout was van mening dat er, naast de jaarlijkse periodiek die de stichting uitgeeft, voldoende belangstelling moest zijn om een vervolg te maken op het goede initiatief van dhr. J. Slooten.

De foto's in deze uitgave hebben betrekking op de periode 1880-1940. In dit tijdsbestek is heel wat gebeurd. Onze grootouders hebben dat geweten en beleefd. Nederland verloor koning Willem III, die op 23 november 1890 overleed, en zag de jonge koningin Wilhelmina komen. Zij werd de eerste jaren begeleid door haar moeder, regentes Emma. Op 6 september 1898 werd zij, pas 18 jaar oud, ingehuldigd als Koningin der Nederlanden. In de Eerste Wereldoorlog, van 1914 tot 1918, bleef ons land buiten schot voor wat betreft de directe oorlogshandelingen.

In Hoogwoud werd per 2 december 1881 Cornelis Pijper tot burgemeester benoemd. Hij volgde burgemeester J.C. Albrecht op die op 5 november 1881 de raad had medegedeeld dat hij was benoemd tot burgemeester van Buiksloot en Nieuwendam. Op vijfenzeventig jarige leeftijd trad de heer Pijper af en hij werd op 19 januari 1906 opgevolgd door de heer Jan Breebaart. Deze was burgemeester tot hij in 1930 vrij plotseling overleed. Hij werd per 4 februari 1931 opgevolgd door de heer Dirk Hoogenboom. Deze bleef in functie tot hij op 22 juni 1944 werd opgepakt door de Duitsers. Hij overleed te Theresiastadt in april 1945.

Bij het zoeken naar foto's die het de moeite waard maken om deze uitgave te lezen, was het plezierig gebruik te mogen maken van diverse privé collecties. Het is een bijzonder moeizaam proces om alle gegevens compleet te krijgen en we realiseren ons dat het ook niet in alle gevallen gelukt is. Met name personen op foto's van zoveel jaren terug geven problemen zoals ook De Bonte Carnavalstrein in haar programma 'De laatste trein' op ludieke wijze duidelijk heeft proberen te maken.

We hebben de foto's gerangschikt op zodanige wijze dat het mogelijk is om middels een wandeling, van ruim 20 kilometer, de huidige situatie te vergelijken met het beeld zoals onze voorouders die hadden. Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan het bekijken van de foto's.

Dankzij de medewerking van diverse personen en de gemeente Opmeer was het mogelijk om deze uitgave tot stand te laten komen. Met namen willen we noemen Cees Modder, Kees Mooij, Gonny Bos, Bernd Ooijevaar, Diralda van Dijke en Han Kock.

Names de Stichting Hoochhoutwout,

Erik Mooij

Voorzitter

 

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall