Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

We zijn vanaf de Langereis, via de Westerboekelweg, aan gekomen op de kruising met de Koningspade en zijn door gelopen naar de Kerk. Vanaf de toren van de kerk heeft fotograaf Rens Pool, zoon van dokter Pool Sr. deze foto in +/- 1928 genomen. Hij geeft ons een mooi beeld van de omgeving van het tramstation (rechts), korenmolen De Lastdrager (1608) en, nog in een maagdelijke omgeving, de Westerboekelweg.

opgebroken spoorbaan westerboekelweg maart 1930 Sinds 1850 was de Westerboekelweg bestraat. De Westerboekelweg was een binnendijk en bestemd als waterkering. Dit is nu nog merkbaar door de hoge ligging van de weg. Langs de Westerboekelweg liep aan de rechterzijde een brede sloot die liep tot aan de Langereis. Deze werd o.a. gebruikt voor transportdoeleinden. Rechts zien we de weg die naar de beide tramhuisjes en het station leidde. In de woning woonde Marie Koning met haar vader. Ze had de was keurig op het bleekveld liggen op het moment dat deze foto genomen werd. Niet zichtbaar is het station, tevens de woning van 'haltechef' Albert Wilms die hier woonde tot 1925. Het pand van het voormalige station bestaat nog steeds. 

Duidelijk te zien is ook het looppad naar de molenaarswoning (thans atelier 'De Lastdrager'), de trambaan en de Koningspade. Op 30 oktober 1898 werd de tramlijn Schagen - Wognum geopend en bleef in gebruik tot 1 februari 1930. 

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall