Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Vanaf de kerk zijn we doorgelopen naar de Kerklaan of Boekel (thans Burgemeester Hoogenboomlaan). Deze foto is gemaakt in 1930. Het gemeentehuis is volledig in de 'stijl Vlaming' (zie 'Hoe het vroeger was!' en 'Vroeger was alles aars' van de Stichting Hoochhoutwout).

Links van het gemeentehuis staat de veldwachterswoning. Hierin woonde achtereenvolgens de veldwachters C. Kuin, Ysbrand Bood (1906 tot en met 1941), Verhulst en Zwagerman. Thans woont hier de fam. Jansma. De heer Jansma was gemeentesecretaris van de gemeente Hoogwoud. Daarnaast het voormalige schoolmeestershuis. Hier woonde o.a. de onderwijzers P. Ronner (tot 1904), Hazelhoff (1904-1917), Boonstra en Hoekstra. Daarna kwamen hier o.a. de kappers de Graaf en Fok Houtenbos. Thans woont hier de fam. Kolken. De op deze foto niet zichtbare boerderij van slager Jan Wever kwam hierna. Jarenlang had melkboer Cees Groot hier zijn winkel. Zijn vrouw Riet deed de winkel, terwijl Cees de SRV wagen deed. De fam. Groot woont er nog (anno 2000). Het huis daarnaast werd van 1933 tot 1975 bewoond door de fam. Pijcke. De fam. Pijcke kwam uit Zeeland en verhuisde naar Hoogwoud in verband met de drooglegging van de Zuiderzee en opbouw van de Wieringermeer.  Het hoge gebouwtje is een PEN transformatorhuisje dat hier stond van ongeveer 1920 tot de sloop in 1975. Links zijn nog net de bruggetjes naar de woningen aan de noordzijde van de weg zichtbaar. Deze noordzijde was in vroeger eeuwen onbebouwd tot aan de pastorie. De sloot die langs deze kant van de Kerklaan liep werd later gedempt.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall