Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Vanaf de West-Friese zeedijk kijken we de Zuiderzeestraat van Aartswoud in.

 Deze foto geeft weer wat men in 1930 zag. Links het huisje van Gerrit Leien, de stoker van het stoomgemaal. Daarnaast de doorrijstal van het café, tussen de bomen door de boerderij van Hemke en dan café ‘De Roode Leeuw’. Tevens was hier een kolfbaan waar ook nog uitvoeringen werden gegeven. Dat deden de verenigingen om en om met café de Stompetoren, met name de zang- en toneelverenigingen. Er waren wel twee afzonderlijke nutsverenigingen.

Bekende eigenaren van café ‘De Roode Leeuw’ waren het echtpaar Bruin-Met en Herman Bakker en zijn vrouw Dieuw Bakker-Nes.

Later werd het café Wilhelmina. Dit café werd geopend in 1960 door burgemeester Dirk Breebaart. Eigenaar was toen Klaas Veen, maar de pachter was Kruishaar. Na een binnenbrand in 1968 vond er een uitslaande brand plaats in 1969. Spoedig was alles vlak en herbouw heeft niet meer plaats gevonden.

Nu nog zien we de lege plek waar café Wilhelmina eens stond.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall