Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Aan het einde van het Noordeinde, tegenwoordig Herenweg, treffen we net voorbij de Burgemeester Breebaartstraat aan de rechterkant het doktershuis.

 

Volgens de overlevering heeft op dit terrein vroeger een kasteel gestaan. Dit was hier gebouwd door ridder Eduard, in de eerste helft van de 15e eeuw. De ligging was op de plek waar nu het doktershuis is maar dan verder van de weg af. In de archieven wordt gesproken van het ‘Huys Hoogwoude’. In het begin van de 17e eeuw werd het particulier bezit van een der Ambachtsheren. Het ‘Huys Hoogwoude’ is waarschijnlijk kort voor 1700 gesloopt.

De voormalige dokterswoning, thans Herenweg 69, werd in 1888 gebouwd door Jacobus Vlaming in opdracht van notaris Warnsinck. Deze heeft er echter maar kort in gewoond en is, met achterlaten van al zijn schulden, naar Zuid-Afrika vertrokken. Hierna vestigde zich dokter Immink in het huis tot zijn dood op 5 mei 1902. Pas nadat in 1906 de weduwe Immink overleed werd het huis betrokken door dokter Pool Sr. Het huis is tot de dag van vandaag in het bezit van de familie Scheer-Pool.

Deze foto van rond 1915 geeft een fraai gezicht op het huis en de toenmalige erker. Later is deze vervangen door een modern bouwsel dat bij lange na niet het harmonieuze bereikt van deze erker. De algemene ingang was ook nog aan de linkerzijde van de woning getuige de openslaande poort en de hoeveelheid fietsen op het pad bij de erker.

Hoe jammer is het niet dat dit prachtige pand heden ten dagen grotendeels aan het oog onttrokken wordt door de voortwoekerende beplanting.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall