Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Kijken we naar de noordzijde van de Kerklaan dan zien we op deze uit 1913 daterende foto als eerste de vroegere burgemeesterswoning.

De woning van o.a. burgemeester Jan Breebaart Dzn (23 september 1870 – 19 november 1930) en later Dirk Breebaart. Het huis was echter eigendom van dokter Joh Pool Sr die er woonde tussen de beide Breebaarten in. Het huis kwam in 1957 in handen van de fam. Ton Kuijpers. Die kon het huis kopen van burgemeester Breebaart omdat die de nieuwe burgemeesterswoning betrok aan de Burgemeester Breebaartstraat 1.

Het huis rechts is gezet voor meester Johan van Wijk uit De Weere. Toen hij met pensioen ging liet hij in 1909 deze woning zetten door aannemer J. de Boer. De heer Van Wijk woonde hier met zijn drie dochters, Nellie, Alie en Annet (die in De Weere nog Antje heette). Zoon Johan werkte op de gemeentesecretarie, de dochters waren allen onderwijzeres. Antje in De Weere, de andere twee in Aartswoud. Zij lieten na de dood van vader een huis zetten in Aartswoud.

Cornelis Pijper kwam hierna in de woning. Pijper was de zoon van oud-burgemeester Pijper en was naast veehouder ook oprichter en directeur van de kaasfabriek aan De Gouwe. Het huis wordt thans (in 2000) bewoond door mevrouw Slooten, de weduwe van Jaap Slooten. Jaap Slooten was van 16 augustus 1954 tot zijn overlijden in oktober 1976 de hoofdonderwijzer van de O.B.L. school van Hoogwoud en samensteller van de drie legendarische fotoboekjes over Hoogwoud en Aartswoud.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall