Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Aan de Oosterboekelweg, tussen De Gouwe en De Weere, lag tot 1959 het gehucht Klein Amsterdam.

Indertijd stonden hier zes, zeven woningen. Maar toen ze bouwvalliger werden zijn ze successievelijk afgebroken. Het laatste huisje, dat op deze foto staat, werd in 1959 afgebroken. Op de foto zien we v.l.n.r. het paard van Jan Zander, Andries Zandstra en vader Hans Zandstra.

Hoe is Klein Amsterdam aan zijn naam gekomen? Hiernaar kunnen we alleen maar gissen. Het zal wel uit dezelfde zin voor ironie zijn ontstaan als waarmee de groep boerderijen aan de overkant van de weg Het Paradijs wordt genoemd. Klein Amsterdam was immers geen florissant woonoord, integendeel. Het was een kleine nederzetting van arbeiderswoninkjes die volgens het principe dat in de 19e eeuw heerste met de allergoedkoopste middelen in elkaar waren gezet. Aan de gezinnen die er in moesten wonen werd niet meer dan een klein, tochtig, vochtig en donker onderkomen geboden. Soms liet een boer een arbeiderswoninkje op zijn erf neerzetten, maar het gebeurde vaak dat er ergens in het wijde land kleine kolonies van deze huisjes verrezen. Klein Amsterdam heeft zijn bestaan gehad en er is in de loop der jaren veel leed geweest. Een brok ‘wooncultuur’ uit de 19e eeuw is verdwenen en niemand hoeft daar rouwig om te zijn.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall