Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Vanaf de viersprong zijn we de Herenweg in zuidelijke richting afgelopen tot we aan de gemeentegrens van Hoogwoud met Opmeer zijn gekomen.

Dit stuk vanaf de viersprong heette vroeger Zuideinde. We kijken vanaf de gemeentegrens in de richting van Hoogwoud en kijken naar de R.K. Kerk, Sint Jans Geboorte. De kerk is ingewijd op 17 juli 1865 door de Bisschop Mgr. Wilmer.

De architect was Th. Molkenboer. In 1868 werd er een flinke pastorie gebouwd door aannemer P. Ruiter uit Winkel. Op deze foto uit ongeveer 1910 staat nog de oude pastorie die in 1928 werd gesloopt en vervangen door de huidige pastorie. Meer uitgebreide informatie over de R.K. Kerk vindt u in de boekjes 'Bouwstenen uit het verleden 1 en 2' door Jac. P. de Jong.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall