Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Vanaf de kruising Koningspade - Westerboekelweg lopen we de Boekel in, thans Burgemeester Hoogenboomlaan, in de richting van de N.H. Kerk.

willem de ruiter

Op deze foto uit +/- 1910 zien we Willem de Ruiter (1859-1951) en zijn vrouw Maartje Vos (1859-1936) voor hun huis. Bij een volkstelling in 1900 gaf Willem op handelaar te zijn in goud en zilver en koster. Van dat eerste weet niemand zich iets te herinneren. Willem was meestal gekleed in een lange jas en met de handen onder de panden neuriede hij psalmen wat hem de bijnaam van 'tureluur' of 'tureluut' verschafte. Dit kostershuis was vroeger het eerste en tot ongeveer 1920 tevens enige huis voor de kerk. Het huis is in 1937 gesloopt. In opdracht van dokter Joh. Pool werd een nieuw huis gebouwd voor de kandidaat-notaris Bijlsma. Het huis werd gebouwd door timmerman Piet Luiken en metselaar Hannes de Boer. In 1960 heeft de wed. Koorn uit Aartswoud (schoonmoeder van Piet Schilder) het huis gekocht van dokter Pool jr. Thans in 2000 wordt het bewoond door de fam. Pannemans-Schilder.

 

 

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall