De eerstvolgende donateursavond is 2 november 2019. Noteert U deze dag vast in uw agenda. Nadere mededelingen volgen nog.

door Chris Goedhart

 

Website designed and build by Déanluma