Heeft u klassefoto's? Stuur een digitale foto naar de redactie met de namen van de kinderen, de naam van de school, het jaartal en de klas. De kinderen van wie u geen naam weet met een vraagteken aangeven. In het forum zal deze klas als bericht worden geplaatst zodat anderen de ontbrekende namen kunnen aanleveren.

In 2015 bestond het katholieke kerkgebouw aan de Herenweg in Hoogwoud 150 jaar. Ter gelegenheid hiervan is door een werkgroep, in opdracht van de parochieraad van Sint Jans geboorte, hard gewerkt aan het schrijven van een speciale uitgave. Die uitgave heeft de titel gekregen "Uit het rijke Roomse leven van Hoogwoud & Opmeer".

 

Website designed and build by Déanluma