Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Een brief van Henk Dam

Onderstaand een brief van Henk Dam gestuurt naar vrienden of bekenden in Leeuwarden. Deze brief geeft enig inzicht in het prijsniveau ten tijde van de hongerwinter.

Hoogwoud 12-1-45

Waarde Vriend en vriendin

Daar ik een beetje nieuwsgierig ben hoe of jullie het maken, en hoe of het met de zaken gaan, schrijf ik U even een lettertje hoe of het hier is in Holland. Nu hier is zo goed als niets te koop, kippe kosten hier 40 a 50 gulden voor de dood, mooie henne voor 't leven 70-75 gulden. Konijne zijn ook onbetaalbaar, een konijn van 3 kg. levendig kost hier 50-60 gulden. Zijn er nog zwane geweest in Leeuwarden. lk heb ze afgeleverd de eerste voor 100.- en de tweede voor 150 guld. per stuk. Met hane is het hetzelfde, alles even duur. Vellen kosten hier zowat niets, 40 tot 50 cent per stuk. Paardehaar is hier duur, 45 gulden per kilo. Boter of vet is hier haast niet te koop, de boter kost 60 gulden per pond. Schapenvet 35 gulden en vlees 10 tot 13 gulden per pond. Kom je nog geregeld in Leeuwarden of blijf je thuis? Ik ga donderdags naar de markt van Schagen en dinsdags naar Purmerend. Koop of ver-koop vlug en ga weer naar huis. De eieren koopt de poelier hier voor 2 gulden per stuk - Hazen 40, fazante 30, wilde eenden 20 gulden per stuk.

Hoe gaat het met je gezin? lk heb er weer een zoon bij en heb nu viertien kinderen. Nu de vrouw maakt het weer goed en de kinderen ook. De oudste Thaam en Floor zijn aan het zwemmen (= onderduiken: red.). Hoe maakt uw vrouw het, weegt ze al 200 pond? Ja juffrouw als U hier was zou u gauw een beetje magerder worden want hier krijgen we ze alle dagen aan de deur, zelfs oude mensen en kinderen om een beetje eten of een stukje brood. Ze lopen hier achter een handwagen of een bakfiets van Amsterdam naar Wieringen om een mud aardappelen. Ze zijn er 5 a 6 dagen voor onderweg en als ze niets te ruilen hebben, kleren of olie of drank of goudgeld krijgen  ze  niets, want voor papier is hier niets te koop meer. Nu weet je weer het een en ander en ik hoop dat je mij spoedig een lettertje terug schrijft. Doe alle bekenden de groeten en tot ja wanneer? Nu we zullen bidden van spoedig. Ontvang de hartelijke groete van Moeke en de kinderen.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall