Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Aren zoeken in de Wieringermeer

Als de boeren aan het "dorsen" waren, bleef nogal eens een hoeveelheid aren op het land achter. Veel Hoogwouders (maar ook wel stedelingen) maakten dankbaar gebruik van de gelegenheid om deze aren op te zoeken (te lezen). Als je dan 's avonds naar huis ging, met een behoorlijke zak vol, was je natuurlijk apetrots. Thuis ging je dan met een stok op de zak slaan, zodat de aren uit de halm vielen. Sommigen lieten ze dorsen bij de firma Klomp.  Daarna kon je de tarwe laten malen bij de gebroeders Bos, maar meestal deed men het zelf thuis in een zelfgemaakt meelmolentje. En zo kon je dan toch weer brood bakken of pap maken. Maar volgens Jan Davidzon kwamen de "meiden" altijd met meer aren thuis dan de jongens. Nadat die grote wagens waren gelost, bleef op de vloer altijd nog veel liggen. Dit werd daar dan uitgeveegd door die arbeiders en jij hield dan je jutezak op en dan veegden ze het er zo in. Maar jammer voor de jongens, want het meeste kwam altijd bij de "meisjes" terecht.

v.I.n.r. Gerard Rooker, Marja Kuiper, Jan Smit, Jan Davidzon, Konraad Stroomer en mevr. Stroomer

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall