Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

LITERATUUR

* J. Koolhaas Revers, Evacuaties in Nederland. 1939-1940 (Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf), 's-Gravenhage 1950, blz. 359-361, 371, 376-377, 579.

* J. Presser, Ondergang. De gevolgen en verdelging van het Nederlandse Jodendom. (Staatsuitgeverij), 's-Gravenhage 1965. Deel I, blz. 206 (gedwongen verhuizing).

*  H.M. van Randwijk, In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet in de jaren 1940-1945 (Herdenkingsuitgave Nationaal Comité 25 jaar bevrijding), Den Haag etc. 1975. Met kritiek op de grote mate van collaboratie in Nederland.

*  L.  de  Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (Staatsuitgeverij).'s-Gravenhage 1995. Eerste druk van de pocketeditie in 29 banden.

*  B. Voets, Een kijkje in de geschiedenis van Hoogwoud en Aartswoud (Stolphoeve reeks VIII van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland'), Hoorn 1977, blz. 124-129 en blz. 75: foto kerk, pastorie enz. te Aartswoud plm. 1940.

* Sjoerd Leiker (eindred.) West-Friesland in de jaren 40/45. Schetsen van het verzet in Oostelijk West-Friesland (Uitgegeven door Comité 1940-1945 en de Stichting Vrije Westfriese Krant), Hoorn 1983, blz. 6-8, 35-39, 52-53.

* Jan van Baar e.a., Verzet in West-Friesland. De illegaliteit in westelijk West-Friesland en in de Wieringermeer in de jaren 1940-'45 (Uitgeverij Pirola), Schoorl 1990. Blz. 43-50,   138-141, 171, 180, 184-192.

*  De mannen van overste Wastenecker. De geschiedenis van de B.S. in Noord-Hollands Noorderkwartier (N.V. Drukkerij v/h C. de Boer Jr.), Den Helder 1947, blz. 94-137. Getekende portretten van Jan, Hil en opa Schipper en van pater gardiaan.

* J. Slooten, Hoogwoud in oude ansichten (Europese Bibliotheek), Zaltbommel 1971, no. 32, betreft de burgemeesterswoning te Aartswoud.

* J. Slooten, Kent u ze nog... de Hoogwouders? (Europese Bibliotheek). Zaltbommel 1972, nrs. 1, 5, 10, 17 betreffen de fam. Hoogenboom, no.  12: Floor Kuiper e.a.

*  J Slooten, Hoogwoud in oude ansichten II (Europese Bibliotheek), Zaltbommel 1976, no. 10, betreft Hoogenboom.

* C.P.  Stapel,  Spanbroek  en Opmeer in oude ansichten (Europese Bibliotheek), Zaltbommel 1972 (deel I) en 1975 (deel II).I,4: raadhuis Spanbroek (gesloopt).

* Martin Hoogland, van 'Kiesvereniging Hoogwoud-Aartswoud' tot 'Gerneentebelangen Opmeer'. In: West-Frieslands Oud en Nieuw 57 (1990) blz. 119-130, bepaaldelijk blz. 124-127. Onder meer over raadslid Lou Glas, wethouder 1939-'41 en 1945-'49.

* Martin Hoogland, De verhouding tussen protestanten en rooms-katholieken van 1840-1992 in Hoogwoud en Opmeer, in: West-Frieslands Oud en Nieuw 60 (1993), blz. 35-53, bepaaldelijk blz. 45 (foto Wout Hoogland), 50 (Gré Wegdam e.a.). 

* W.G.S. Bornstein, Shoa, Joden en Medemblik (uitgave W.G.S. Bornstein), Medemblik 1994, blz. 2 (gedwongen verhuizing) en 12-13 (het Joodse Werkdorp).

* W. Appelman, Franciscus en Clara, Klooster en Kerk te Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp 1993, blz. 23 (pater gardiaan Fridolinus Huissen o.f.m.)

* Lilian Peters, Het Joodse Werkdorp in de Wieringermeer: 1934-1941. De vakinhoudelijke en ideologische voorbereidingen van joodse vluchtelingen in Nederland op emigratie  naar  Israel/Palestina (Doctoraalscriptie  Maatschappijgeschiedenis  aan  de Faculteit der  Historische  en  Kunstwetenschappen  van  de  Erasmusuniversiteit), Rotterdam 1993. Bevat gegevens over Joodse arbeiders in de gemeente Hoogwoud, onder wie Gert Laske en Sem't Rawitscher, blz. 58, 63.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall