Donateurs zijn een zeer belangrijke steun voor de activiteiten van Hoochhoutwout. Niet alleen financiëel maar ook voor de waardering van het vrijwillige werk. We hebben nog vele ideeën voor foto, film, geschiedschrijving en internet. We willen dan ook graag nieuwe donateurs begroeten zodat deze ideeën kunnen worden uitgewerkt.

 

Website designed and build by Déanluma