Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Voorwoord

Door Ger Rooker

Beste lezers, U is vast net zo onder de indruk van de mooie voorkant als ik dat ben. Hoewel het geen

themanummer is, hebben we dit boekje ‘Mooie Mensen’ genoemd. Mooi kan je zijn in vele opzichten. Mooi in uiterlijk, mooi in innerlijk, mooi in daden, mooi om wie je bent. Of gewoon in de naamgeving Cees Mooij en Erik Mooij, vader en zoon. Beiden vanaf het begin betrokken bij de Stichting Hoochhoutwout.

Voorwerpen en objecten kunnen ook mooi zijn; zoals het voormalige armenhuis in Aartswoud en inmiddels prachtig gerestaureerd. Hoe tijdelijk mooi kan zijn, lezen we in het verhaal over de rijke historie van het Aartswoudse Accordeonorkest Excelsior. De vereniging is inmiddels opgeheven en dat is toch een verarming van een rijke dorpscultuur. De herinnering blijft aan een mooie tijd en dat is ook weer mooi.

Het verhaal over de achtergrond van de naamgeving van de Radboudstraat is mooi. De Friese vorst Radboud vocht vele conflicten uit met het Frankische Rijk en wilde zich later laten dopen om na zijn leven in een mooiere omgeving te komen. Het kwam er niet van. Waar ziekte is, is leed. TBC was voorheen alom vertegenwoordigd. We kunnen ons gelukkig prijzen dat deze ziekte in huidige tijden veel minder voorkomt. En dat is mooi. De mensen die leden aan de ziekte waren mooi in moedigheid maar ze moesten daar wel veel voor over hebben.

Ik hoop dat u veel leesplezier heeft aan deze Hoogwoudse versie van Andere Tijden. Geschiedenis is populair en dat is mooi. Voor de stichting en de werkgroep blijft dat de aanmoediging om van die mooie verhalen te schrijven voor u. Veel leesplezier met Mooie Mensen!

Namens de Stichting Hoochhoutwout, Ger Rooker

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall