Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Voorwoord

Door Ger Rooker

Stichting Hoochhoutwout heeft de verbreding echt gevonden. In het verleden waren veel verhalen georiënteerd op Hoogwoud. Echter in ‘Dagelijks brood’ komen De Weere, Aartswoud en De Gouwe ruim aan bod. Al jaren wordt op de laatste pagina van de publicaties van de Stichting Hoochhoutwout een oproep geplaatst om lezers te motiveren een verhaal te schrijven over een genoemd onderwerp. Deze onderwerplijst wordt langzaam korter. De vraag om verhalen over De Weere is in deze uitgave ruimschoots beantwoord. Altijd weer mooi om te zien dat het werkt. Maar we gaan niet rusten, want inmiddels is bij Hoochhoutwout een volgend initiatief genomen. In ‘Dagelijks brood’ staat een eerste verhaal over straatnamen in Hoogwoud: de Burgemeester Heijmansstraat. Dat is niet de oudste straat, maar wel een straatnaam met een aangrijpend verhaal. Of het nu het verhaal is over de persoon of het object waar de straat naar is vernoemd of over het ontstaan van de straat, het levert boeiende stof op. Net zulke boeiende stof valt te lezen over de laatste bakkers van de Weere en over accordeonvereniging Excelsior uit Aartswoud.

De werkgroep en de redactie hebben hard gewerkt aan deze nieuwe uitgave. Een uitgave die ook de start is van  een aantal vernieuwingen die we willen doorvoeren. De eerste opvallende heeft u kunnen zien aan de omslag van deze uitgave, die we een nieuwe en meer moderne uitstraling hebben willen geven. Wij hopen dat hij in de smaak valt van onze trouwe lezers en ook de verkoop van losse nummers verder stimuleert. Daarnaast zijn we bezig om ook onze website grondig onderhanden te nemen, te vernieuwen en actualiseren. Dit moet het leesplezier verhogen en de informatie voorziening weer een forse stap verbeteren.

Omdat al onze activiteiten gedaan worden door vrijwilligers en we die beperkte beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk willen inzetten willen we ook meer gaan doen via de moderne communicatiemiddelen als e-mail. Vandaar dat wij u ook hebben gevraagd ons uw e-mailadres te sturen zodat we de aankondigingen meer via de digitale snelweg kunnen doen.

Rest mij om alle mensen die zich hebben ingezet om deze uitgave mogelijk te maken te bedanken en u allen veel leesplezier toe te wensen. Als u een bijdrage wilt leveren aan een van de volgende uitgaven dan nodigen wij u graag uit contact op te nemen met een van de leden van de redactie of de werkgroep.

 

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall