Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Weet u wat? Doe ook mee!

De redactie van de Stichting Hoochhoutwout heeft nog de nodige ideeën voor artikelen. We zijn echter op zoek naar mensen die zelf een artikel willen schrijven of ons informatie kunnen verschaffen over de volgende onderwerpen:

Burgemeesters

- Pijper
- Breebaart

Personen

- Fotograaf Joh. Kuiper
- Kleermaker Nardus Bos

Bedrijven

- Garage Modder & Bakker
- Kaasfabrieken
- BB/Mibo
- Tapijtindustrie
- Meubelfabriek Heesink

Verenigingen

- Handbalvereniging Con Brio
- Fanfare Meerwoudia
- Katholiek Vrouwen Gilde
- Plattelandsvrouwen
- Floralia
- VCL (Voetbal Club Langereis)
- HOSV

Cabaret

- Bonte Carnavalstrein
- Kees de Jongen
- Dromen van Africa

Ook willen we graag meer publiceren over De Weere, we zoeken daarom ideeën. Daarnaast zijn ook ideeën voor activiteiten die door de Stichting Hoochhoutwout ondersteund of ontwikkeld zouden kunnen worden van harte welkom. Ook zijn wij geïnteresseerd in foto’s of archiefmateriaal waarmee wij onze activiteiten verder kunnen ondersteunen.

Bij voorbaat dank!

Erik Mooij, Dokter Poolstraat 9, 1718 PA Hoogwoud, tel. (0226) 35 47 02

Niek Dekker, Leeghwaterlaan 6, 1718 XA Hoogwoud, tel. (0226) 35 98 72

Dia Beers-Dam, Winkelerzand 1, 1731 LR Winkel, tel. (0224) 54 17 47

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall