Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Rijcke schatten van het boerenerf

Door Co de Rijcke

Als aanvulling op het artikel, ‘Bodemvondsten bij boerderij Hoogh hout wout’, in het jaarboek 2001 van stichting Hoochhoutwout, wil ik wat dieper ingaan op deze bijzondere bodemvondsten en vooral het bijzondere aardewerk uit de periode 1580-1800. Deskundigen en verzamelaars vragen zich af hoe het kan dat op één boerenerf in Hoogwoud zoveel mooi aardewerk is gevonden.

Het is eigenlijk begonnen in 1995. Toen kwam een kennis langs met een detector of hij op het erf mocht zoeken, want op het erf van een boerderij uit 1671 moest door de jaren heen wel wat oud spul zijn achtergebleven. Het eerste dat we vonden toen de detector aansloeg was een brok ijzer. Toen we wat dieper groeven, vonden we een bruine kookpan. De kennis was amateurarcheoloog. Hij zei: ‘Je moet hier verder graven.’ Zo is het eigenlijk begonnen. De kennis ging met wat muntjes naar huis en wij hadden er een prachtige hobby bij. De mooiste vondsten kwamen uit een oude sloot die op ongeveer 5 meter langs de boerderij liep. Door deze twee meter diep uit te graven vonden we majolica- en slibaarde borden en ander gebruiksaardewerk. Verspreid op het erf vonden we ook zogenaamde askuilen. Er werd op het erf een kuil gegraven, waar het afval werd ingegooid. We vonden niet alleen gebruiksaardewerk maar ook botten van beesten. We haalden zo 400 jaar geschiedenis naar boven, het gaf een beeld van hoe ze geleefd hadden op de boerderij. Door een kennis werd ik er op gewezen dat er toch wel bijzonder aardewerk gevonden werd. Delfts blauw en tegeltjes, dat was me wel bekend, maar oud Majolica en Slibaarde was voor ons nieuw. Ik vergrootte mijn kennis door allerlei lectuur over aardewerk te kopen, onder andere op een rommelmarkt. Daar kocht ik een boekje over Nederlandse Majolica van Dingemans Korf, dat is voor ons een leidraad geweest om veel vondsten te restaureren. Ook bij een bezoek aan het openluchtmuseum in Arnhem kocht ik een boek over dit onderwerp. Van verschillende vondsten op het erf, die ik niet thuis kon brengen, vond ik gegevens terug in dat boek. Hieronder een aanvulling op de vondsten gepubliceerd in onze uitgave van 2001.

 

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall