Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Voorwoord

Door Ger Rooker, sercretaris Stichting Hoochhoutwout

Zoals vorig jaar is beloofd: het vervolg op het verhaal van burgemeester Maat. De twee verhalen geven een nadere kijk op zijn periode in Hoogwoud. Relativerend zelfs. Toch zullen niet bij alle betrokkenen de wonden geheeld zijn. Burgemeester Maat is synoniem geworden voor het einde van de gemeente Hoogwoud. De benoeming van deze burgemeester was een vooropgezet ragfijn spel van de Provincie. Gestuurd met een opdracht door de bovenbazen en daarna aan het lot overgelaten. De uitvoering van het spel was daarmee een stuk onhandiger. Politiek, jazeker en wat in Hoogwoud in het klein gebeurde, gebeurt nog immer op allerlei bestuurlijke niveaus. In dat licht bezien werd door de burgemeester ook goed werk geleverd en daarmee was het maatwerk.

Tot zover de notabelen en hun speultjes, want het gewone volk komt ook aan bod met hun eigen speultjes. Een aloude sport en bezigheid; het kolven is een van de weinige sporten die de tand des tijds heeft doorstaan en waarvan je hoopt dat dit nog lang zo mag blijven.

Voor de jongeren zal het leren zijn, voor de ouderen herinneren: het dagelijkse leven van slager Breed, de kolen- en olieboer Oudejans en de armenzorg in Aartswoud. Het was een leven naar de maat van de tijd. Flexibel zijn en aanpassen aan de omstandigheden en daar het maximale uit zien te halen. Dat is ook maatwerk.

Hulde aan de schrijvers voor deze mooie verzameling verhalen en de trouwe lezers wens ik veel leesplezier!

 

 

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall