Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Geschiedenis van het dorp De Weere

Door Ben Beemster & Siem Beemster

Al geruime tijd heeft het bestuur van de Stichting Hoochhoutwout de wens om over de geschiedenis van het dorp De Weere artikelen te publiceren. Lange tijd was het dorp op bestuurlijk gebied verdeeld over drie gemeentes n.l.: Sijbekarspel, Abbekerk en Hoogwoud. Mede hierdoor is over het dorp weinig terug te vinden in de verschillende gemeentelijke archieven.

Het parochiearchief van de St. Lambertusparochie bericht vooral over allerlei kerkelijke zaken. Toch heeft De Weere altijd een eigen dorpskarakter gehad en behouden met veel verenigingen en een rijke geschiedenis aan kleine middenstanders. Nog niet zo heel lang geleden kende het dorp maar liefst 7 kruideniers, 3 slagers, 3 bakkers, een smederij, 3 fietsenmakers, 2 manufactuurzaken, 4 cafés, een schoenmaker, 3 kunstmesthandelaren en 4 aannemers. Deze lijst is nog niet eens volledig, maar anno 2005 zijn er nog maar enkele winkels overgebleven en veel bedrijfspanden worden nu als woning gebruikt of zijn inmiddels gesloopt.

Dorpsgezicht van De Weere. Rechts zien we een deel van wat nu café 't Centrum is,
in het midden de winkel die lange tijd gedreven werd door Hein op 't Veld en 
links zien we wat lange tijd
de slagerij van Rood was.

 

Bakkerij Karsten & Slagerij Dam

Over de geschiedenis van een aantal winkels/bedrijfjes willen wij proberen om in de komende uitgaven van de Stichting Hoochhoutwout enkele artikelen te publiceren. Allereerst willen wij iets schrijven over de bakkerij van de familie Karsten en de slagerij van de familie Dam. Heeft u foto’s of ander archiefmateriaal over De Weere of heeft u ideeën over activiteiten van de Stichting dan kunt u contact opnemen met:

Siem Beemster, Aurora 10. 1716 DP Opmeer. Telefoon: 0226 - 351603 of

Ben Beemster, Driestedenweg 10,1662 BE De Weere. Telefoon: 0229 - 581793

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall