Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Melkerstoid

Door Bep de Haan-Appel

 

 
Westfriesland had veul boeren
en prachtig zwart-bont vee.
Had hille grote slôte
‘t lag an de Zuierzee

Toen was ‘t leven hierzo
nag rustig en tevree.
Puur zo’n verskil in klasse
nou ja, deer deed je ‘t mee.

De toid was gnappies indééld 
deer kwam je echt niet an.
De melkerstoid was hoilig 
al ‘t aàr kwam achteran.

De eerst straal in de emmer 
klonk zo verlegen mooi.
Geloikmatig gingen die hande
en de koe die vrat z’n hooi.

Je prate van: te melken 
en van ‘n melkblok.
Je had ‘n spantouwen en ‘n theemus 
en spene weer je an trok
Je had ok melkbussen 
die stingen an de weg.
Melkemmers, n’ melkkrossie
en veul n’ zere reg.

D’r was n’ monsternemer 
en ok n’ controleur.
Maar veulal had je ok wel 
melkhaalders an de deur.

De melkraàer met auto
kwam tweé keer daags op ‘t pad. 
Die op z ‘n toid vezelf
jou melkgeld bai ‘m had.

Was ‘r brulloft of ‘n aàr feest 
den werd ‘r veulal zeid.
We gane deur tot soches 
gewoon tot melkerstaid.

En was ‘t Sunterklaas weest 
wulde je alles laten zien.
Den zai je: buur kom je efkes
met melkerstaid meskien?

De melkauto met bemanning. Links Jan Mol, rechts onbekend. Op
de achtergrond zien we nog de zweef van de kermis. Foto uit 1946.
(Foto: Nel Mol)


Met kermis was ‘t ok altoid
om vaif uur melkerstoid.
Dat de boere jôôs die moste
den vort tot hullie spoit.

Op zundag gingen altoid 
veul boeren nei de kerk.
Pas as ‘t melke klaar was
en ‘t are boerewerk.

En toen kwam bai de boeren 
op de wurft ‘n melktenk.
En was de melkerstoid as klok
voor altaid op z’n end.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall