Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Weet u wat? Doe ook mee!

De redactie van de Stichting Hoochhoutwout heeft nog de nodige ideeën voor artikelen. We zijn echter op zoek naar mensen die zelf een artikel willen schrijven of ons informatie kunnen verschaffen over de volgende onderwerpen:

 

Fanfare MeerWoudia
Handbalvereniging Conbrio
De Gasunie door Hoogwoud
De Nederlands Hervormde Kerk
Kleermaker Nardus Bos

 

Ook willen we graag meer publiceren over De Weere. Uw ideeën zijn van harte welkom. Daarnaast zijn ook ideeën voor activiteiten die door de Stichting Hoochhoutwout ondersteund of ontwikkeld zouden kunnen worden van harte welkom. Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in foto’s of archiefmateriaal waarmee wij onze activiteiten verder kunnen ondersteunen.

Bij voorbaat dank!

 

Erik Mooij, Dokter Poolstraat 9, 1718 PA  Hoogwoud (0226) 35 47 02

Kees Mooij, Graaf Willemstraat 2, 1718 BS  Hoogwoud (0226) 35 20 06

Bep de Haan - Appel Herenweg 11, 1718 AB  Hoogwoud (0226) 35 14 94

Stichting Hoochhoutwout,  Dokter Poolstraat 9, 1718 PA  Hoogwoud

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall