Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Voorwoord

Door Ger Rooker

In de klassieke geschiedenis worden feiten behandeld, in musea zijn de fysieke objecten te bewonderen. In archieven kunnen wij officiële documenten vinden. Van deze geschiedenis kunnen wij leren wat onze voorouders hebben gepresteerd. Elke generatie heeft weer haar eigen dingen aan de geschiedenis toegevoegd. Machtig interessant om te weten en kennis op te doen. Toch missen we iets ….. we missen “emotie”. De emotie die positief of negatief kan zijn. Wat ging er in de mensen om, waarom kwamen ze tot de dingen die ze deden? Een historische stichting kan hier aan bijdragen. In tegenstelling tot geschiedschrijving, een museum of een archief is er geen doelstelling om een wetenschappelijk verantwoord beeld te beschrijven. Dit neemt niet weg dat Hoochhoutwout streeft naar betrouwbare feiten. Hoochhoutwout beschrijft echter ook het hoe en waarom vanuit de mens.

In de uitgave die nu voor u ligt, Wat voorbij ging, kunnen we als voorbeeld, hoe naast de feiten de emotie wordt beschreven, de opkomst en de neergang van de Hooiberg noemen. Omdat het recente geschiedenis betreft kunnen we het ooggetuigenverslag van de betrokkenen lezen. Bij oudere geschiedenis is dit lastiger omdat deze generaties niet meer onder ons zijn.

De emotiebeschrijving is subjectief maar daarom juist zo leuk. Lees het verhaal over het ontstaan van de stichting Hoochhoutwout van Erik Mooij. Een historische stichting die is ontstaan uit een kermisfeest. Wat is nu een mooiere emotie? En, een stichting die dit jaar het tienjarige jubileum viert! De stichting zal er, ook voor haar donateurs, de nodige aandacht aan schenken.

We kunnen de redactie alleen maar aansporen om de recente en de oudere geschiedenis te beschrijven zoals zij dit nu doen. Met nog meer schrijvende mensen en nog meer donateurs zal de stichting haar activiteiten kunnen uitbreiden en verdiepen. Zoals bij elke nieuwe uitgave wil ik namens de stichting Hoochhoutwout de schrijvers hartelijk danken voor de goede kwaliteit van de verhalen en de lezers veel ‘emotioneel’ leesplezier toe wensen.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall