Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Voorwoord

Door Ger Rooker, Stichting Hoochhoutwout

De tijd van vandaag is een jachtige tijd. Niet omkijken, maar de toekomst daar moet je het van hebben. Leef je in het verleden dan heb je afgedaan. De ene extreem en de andere extreem. Het combineren van beide op een gezonde manier lijkt de beste weg. Gebruik de kennis en kunde uit het verleden om er je voordeel mee te doen voor de toekomst. Geachte lezers, dit is de filosofie van 'Een andere tijd' De geschiedschrijvers van Hoochhoutwout hebben realiteit gegeven aan deze filosofie en hiermee de zesde uitgave gevuld.

Het verleden was een andere tijd! Lees het artikel 'Grasshoppers' om u te overtuigen van het tegendeel. De club had wel een paar crises of wat kunnen voorkomen door informatie uit het verleden tot zich te nemen.

We kunnen u weer zeer diverse verhalen bieden met interessante leesstof ter lering en vermaak. We zijn bijvoorbeeld benieuwd wat voor discussie het verhaal over de Gortsteeg losmaakt. Het verleden kan namelijk wel eens iets anders zijn geweest dan een ieder zich nog herinnert. We hebben ook nog een vervolg op de vijfde uitgave 'In het verleden ligt het heden' namelijk het tweede deel van de kroniek van Olfert Schermer. En wat te denken van de bottelarij van de heren Modder en Bakker? Minibrouwerijen zijn juist in deze tijd weer populair! Wie doet er zijn voordeel mee?

Graag willen we nog vertellen over de groei en bloei van de stichting Hoochhoutwout. De lijst van medewerkers van de redactie is indrukwekkend en er blijkt een groot enthousiasme om bij te dragen aan verhalen. Dit neemt niet weg dat wij altijd open staan voor suggesties en bijdragen. De lijst van donateurs die ook in deze uitgave is opgenomen groeit gestaag en dat willen wij zo houden. Op naar de toekomst want ook deze tijd wordt een andere tijd!

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall