Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Van Lage Hoek tot Gouw 1947 – 1950

Door Jac. P. de Jong

Header

Nederland  is  eeuwenlang  verbonden geweest met Oost-Indië. Het behoorde tot onze  overzeese  koloniën.  Nederland wilde zijn koloniën niet kwijt, maar Indië streefde naar eigen zelfstandigheid. Het gevolg was dat er in de jaren 1947-1950 veel militairen naar Indië werden gestuurd voor een politionele actie. Uit de parochie Hoogwoud-Opmeer zijn in die jaren 29 jongens naar Indië gestuurd. Ze moesten afscheid nemen van hun dierbaren en van hun vertrouwde omgeving, om daar in het verre Indië onze koloniën te verdedigen of liever te behouden voor ons vaderland.

De zware taak die onze militairen daar wachtte, werd van alle kanten door het thuisfront opgevangen.  Het  medeleven was bijzonder groot. Er werden brieven geschreven, kranten en tijdschriften opgestuurd,  pakketten  verzonden  enz. Zeer gewaardeerd was het blad ‘Van Lage Hoek tot Gouw’. Dit was een maandblad, met als doel een nieuws- en contactblad te zijn voor de jongens in Indië. Verder was het blad bestemd voor de zieken in de sanatoria en ziekenhuizen en tenslotte had vrijwel ieder gezin in de parochie een abonnement op het blad.

Kapelaan Vict. Lenders, opgevolgd door C. Bakker, beiden franciscanen, hadden de functie van algemeen directeur.

Pater Victorius Lenders O.F.M.

Hoofdredacteur was meester G.J. Tulp, opgevolgd door Jac. P. de Jong. Het typewerk werd verzorgd door Jan Koenis, Beb Meyer (Middenmeer) en later Gitta Ursem. De drukkers waren Jan Koenis en Gerard Kreuk. Tekenaar was Piet Schilder, die tevens de gedenktegels heeft verzorgd. Deze tegels werden gegeven aan de militairen bij hun thuiskomst. Verzorger van de Rijmkroniek was meester G. Bak. Voetbalverslaggever was meester G. Wegdam. De verzending en de administratie werd verzorgd  door mevrouw C. de Boer - de Haan en Jans de Boer (thans mevrouw Roodt - de Boer, Spanbroek). Voorzitter van het thuisfront was P. Bakker, secretaris Jac. P. de Jong, opgevolgd door Paul Jong en de penningmeester was G. Kreuk. Tenslotte was er nog een hele staf medewerkers, die hielpen bij het drukken en bezorgen van het blad. De tekening op de voorzijde van het blad geeft het idee van 'van Lage Hoek tot Gouw' weer. De kerk als middelpunt, in de koptekening zien we de molen bij de Lage Hoek en beneden het landhekje met wilgeboom op de Gouw als andere uiterste. Deze titelpagina was verzorgd door Piet Schilder.

Tiny de Boer-de Haan (foto 1940).

Waaruit bestond de inhoud van dit blad? Het Hoofdartikel, meestal een geestelijk woordje, werd verzorgd door de pater-kapelaan,  soms door de pastoor.  De Parochie-kroniek was een  rubriek die door vrijwel iedereen werd gelezen. Het was   immers   informatie   betreffende geboorte, huwelijk, ziekte, overlijden en jubilea. Treffende gebeurtenissen in ieder mensenleven. Verder de  Maandagenda, waarop in dit artikel uitvoerig zal worden ingegaan. De Rijmkroniek, een rubriek van grappen en grollen meegemaakt door personen uit Hoogwoud en Opmeer, waarop eveneens nader zal worden ingegaan. Ook was het blad de spreekbuis van veel verenigingen. Door hun verslagen konden we een kijkje nemen achter de schermen  van  onze  toneelvereniging O.N.I., de vrouwenvereniging en de zangvereniging 'Zang en Vriendschap'.

Jans Roodt-de Boer.

De activiteiten van de kolfclub, de ijsclub, de  rijwielclub,  de  brandweer  en  de E.H.B.O. werden uitvoerig in ons blad vermeld. De jeugd bleef ook niet achter. Enthousiaste verslagen van de Gidsen, Verkenners en de Welpen werden afgedrukt, waardoor de lezers konden genieten van hun belevenissen op kamp en bivak. De voetbalverslagen van Grasshoppers waren vooral voor de lezers buiten Hoogwoud, dus onze jongens in Indië en  onze  zieken,  zeer in trek. Hierdoor bleven ze van A tot Z op de hoogte van de wedstrijden. Als hoogtepunt  mag zeker genoemd worden: het extra nummer van ons blad bij het kampioenschap van Grasshoppers. In die tijd kwamen de supporters met duizenden de wedstrijden bezoeken. Kortom, we konden de op- en neergang van Grasshoppers via ons blad goed volgen door de perfecte weergave van de sportredacteur. Niet alleen bleven we op de hoogte van het voetbal. ook de wedstrijden van de handbalvereniging Con Brio konden we iedere maand uitgebreid in ons blad vernemen, dankzij de actieve verslaggeefster Nel Groot.

Handbalverslaggeefster Nel Groot (thans Nel Steur-Groot)

Priesters  afkomstig  uit onze  parochie, schreven over hun werk. Dit waren o.a. pater Stroomer. pater Van Diepen, pater Wegdam, broeder R. Vlaar en pater G. Schimmel, vlootaalmoezenier op  de Karel Doorman. Over hem lezen we ook enkele korte brieven in de rubriek `De Brievenbus'. Tal van brieven van de jongens uit Indië en van de zieken elders werden in ons blad gepubliceerd. Over hen  kunt  u  eveneens  lezen  in  'De Brievenbus'  Er kwamen ook brieven uit Uruguay, Afrika,  Frankrijk  en  Rome. Verder was er plaats voor puzzels, advertenties en sterke verhalen.

De schrijver van de rijmkroniek meester Bak.

De rijmkroniek

En nu…. de geliefde, gevreesde, altijd gelezen, onberekenbare, ja soms gehate Rijmkroniek.  Wat was  het  fijn om je medeburgers er eens lekker in te zien staan, totdat je ontdekte er zelf gloeiend bij te zijn. De Rijmkroniek was de schrik van het dorp. Door allerlei `spionnen' werden de  nieuwtjes verzameld.  Enfin leest u maar. Hier volgt een greep uit de grote hoeveelheid voorvallen:

10 febr. 1948

Ons blad wordt letterlijk verslonden 
Alvorens werkzame ouders het lezen konden
Had hun kroost het soms al geschonden.

12 febr. 1948

Dokter Schermer gaat Hoogwoud verlaten
We vinden het jammer, maar zal niet bate
Op Nijmegen had hij een goede kijk
Daar begint hij dan ook een eigen praktijk
De  opvolger dokter  Kuchel,  met zo'n vreemde naam
Verwerve hier ook zo’n goede faam.

1 maart 1948

Een deel van de ringvaart in Opmeer zal worden gedicht
Waarom, dat snapt een ieder al licht 
Geen last meer van de gevaarlijke hoek
Als je komt uit de richting Spanbroek

4 april 1948

De paarden hebben het voorjaar in de bol
De één na de ander slaat op hol
Nu rende weer zo'n jolige rakker 
Met een volle giertank over de Mienakker
Theo Groot er achter, één van Klaas de organist
Het beest was weg, voordat hij het wist
De tank te water en nog veel napret later
Hoera nou sta ik in de krant - Theo

18 april 1948

Berechting van de vreselijke gifmoord
Voor ons dorp wel erg ongehoord
Veel Hoogwouders gingen naar Alkmaar 
De eis voor de moordenaars was 20 jaar.

4 mei 1948

Dodenherdenking
De mensen werden met ontroering vervuld
Toen door Bea Hoogenboom de plaquette werd onthuld
Die in het raadhuis was aangebracht 
Ter herdenking voor het nageslacht.

10 mei 1948

Vandaag ratelt de donder, het licht met geweld
De Bilt had dit onweer zowaar voorspeld
Jaap Klaver, zijn zoon en Eef Maas, schuilen onder de wagen
Waarvoor het paard, dat door de bliksem werd doodgeslagen
Ze ontsnapten zo ternauwernood aan de dood.
Al was de schrik wel ontzettend groot.

22 aug. 1948

Het schoolreisje veroorzaakte grote vreugd
Het lieve zonnetje deed ons deugd 
Maar later op de dag, het is geen gein
Voelde menigeen hier en daar wat zonnepijn
Van Piet huisman raakte wat zoek 
Hij kwam thuis zonder bovenbroek.

27 aug. 1948

En Jan de Boer, de bruigom zeg
Had ook al lelijk pech
Bij het werken aan zijn mooie huisje
Raakte zijn hand kapot, een lastig kruisje
Maar de bruiloft gaat op tijd vast door
Daar zorgt de lieve bruid wel voor.

21 Sept. 1948

's Middags na het eten, moet je weten
Mag je je tukkie niet vergeten
Zo redeneert steeds Kees de Haan 
Ook daags na de kermis is het zo gegaan
Al tukkende kreeg hij hevig tuk
Sloeg alles van tafel kapot en stuk
En zijn deuntje zingend, gaf hij te verstaan
"Dat heeft natuurlijk Keesje gedaan."

12 oct.1948

Van tijd tot tijd. worden de strijders herdacht
Die in de oorlog om het leven zijn gebracht
Menig vliegtuig leed toen schade 
Eén stortte er neer op de Noorder-Pade
De moeder en de zuster van de piloot
Gingen om die reden naar de fam. Beerepoot
Uit Engels mond weerklonk de bede 
'Hij rustte bij God, in eeuwige vrede'

21 dec. 1948

Er wordt gewerkt in Opmeer bij de 'Witte Brug'
De ringsloot ligt er op zijn dooie rug
Ze gaat nu snel verdwijnen
Een brede straat zal er verschijnen
Een grote verbetering voor het verkeer
Bij de 'Witte Brug' van Opmeer.

29 dec. 1948

Fien. de vrouw van Klaas Groot 
Zat bij hem achter op de fiets en genoot
Want ze gingen bij Cor de Jong op de koffie
Zoiets vindt een vrouw een boffie 
Maar in d'r haast, heb je het al gehoord'?
Liep ze daar met een vaart naast de poort
Ze plompte gillend de prutsloot in
Zoiets was helemaal niet naar d’r zin.

9 mei 1949

Vijf jongens behaalden het landbouwdiploma weer
Dat strekt hen toch zeker tot eer 
Het waren Jaap van Diepen van Opmeer,
Wim Schilder, Jan de Beurs, Jo Dekker en Wiebe Bakker
Nu gaan ze boeren of bouwen 
Dat kun je hen nu wel toevertrouwen.

10 sept. 1949

De zoons van Schilder van de Gouw 
Zijn net zo behendig als vader Louw
Ook altijd sportief zal eenieder beweren
Dat strekt die jongens altijd tot ere
Kees sloeg aan het kolven - een kolfje naar zijn hand
Werd  daarmee zelfs kampioen van Nederland.

9 okt. 1949

Gitta Ursem ging naar de kerk 
Daarmee deed ze een heel goed werk
Ze zette haar fiets wel niet op stal
Maar deed hem op slot in ieder geval
Na afloop wilde ze wel naar huis
Doch met haar sleutel was het niet pluis
Ze kon hem niet vinden. dan maar lopend op weg
En halverwege ontdekte ze hem zeg
In haar jaszak, dat kon ze toch weten
Daar had hij al die tijd gezeten.

Jan.   1950

Rijmelaar afwezig en niet in Hoogwoud 
Toch moet de rijmkroniek doorgaan als van oud
De kroniek, zei de redactie, mag niet ontbreken
Dus maar naar een tweede hands rijmelaar uitgekeken
Maar wie er ook allemaal is gevraagd 
Eerst even een woordje over onze rijmelaar
Hij die anderen hekelt, doet wel eens raar
Voor meester Bak zijn drukke dagen, als dirigent van het koor
Na kerstmis wil hij er dan ook wel even van door
Maar eenmaal op reis. werd meester ziek, wat een straf
De aardigheid van het reisje. was er helemaal af
Zo is meester, in plaats van naar Mokum te stomen
In  het ziekenhuis van Alkmaar terecht gekomen
Alle lezers hopen, beste rijmelaar 
Dat u spoedig weer beter bent en helemaal klaar.

31 Jan. 1950

Door de barre winter hadden velen pech
Met de gladheid van de weg
's Avonds dacht de pater, ik neem het ervan
Geen sterveling die vanavond komen kan 
Hij ging in de kerk om wat te brevieren
Maar keek vreemd op uit zijn heilige papieren
Want er zat zowaar een twintig man
Hij snapte er vanzelf geen jota van
Ze zeiden: “Pater we zijn geen slomen 
Maar als Hollandse jongens op de schaats gekomen!"

18 maart 1950

Met de grondboren bij de Wip 
Keek Wiebe Bakker plotseling sip
Hij wipte per ongeluk over boord
Dat betekende bijna zelfmoord
'Help!  Help!',  schreeuwde hij half gesmoord
Nu ze hebben zijn bee verhoord
Hij waggelde als beschonken
Maar is gelukkig niet verdronken.

15 mei 1950

Klaas Groot van het Noordeinde, de organist
Heeft een grote boerderij als u het soms niet wist
Dinsdag gaat hij markten en verkopen
Daarvoor laat hij alles lopen
Als hij reist naar Purmerend 
Is ons baasje steeds content
Deze keer viel er weer wat te verdienen
's Morgens al, nog flink voor tienen
Had Klaas zijn lammeren al goed verkocht
Ondertussen had Willem Rooker zich doodgezocht
Naar zijn schapen, bij buren en vrinden
Maar hij kon ze natuurlijk nergens vinden 
Want Klaas Groot had het geld daarvoor al op zak
Die had Rooker's lammeren verkocht - wat een bak.

Afscheid

Er is een tijd van komen, maar ook een tijd van gaan
Er komt een eind aan alles, daar kun je van op aan
'Van Lage Hoek tot Gouw' reeds drie jaar in leven
Wordt na volbrachte taak voorgoed opgeheven
Veel vreugde heeft elk blad aan menigeen gebracht
Want niet alleen soldaten werden met dit blad bedacht
In Indië, ja daar zaten ze er op te vlassen
Maar anderen, ook ver van huis, kwam het even trouw verrassen
Dat deed het ook de mensen van Hoogwoud en evenzeer die van Opmeer
Ook zij vonden het blad aardig, zo vertelden zij menig keer
Een heel stel krachten zetten hun beste beentje voor
Ieder van de medewerkers, was er een beetje trots op, hoor
Nu geeft het afscheid toch een lichte weemoed even
'Van Lage Hoek tot Gouw' blijft bij allen nog lang in herinnering leven.

Brievenbus

In 'De Brievenbus' lezen we brieven met spontane reacties en een intense weergave van belangrijke feiten, woorden die zeer treffend zijn. Uit deze stroom van brieven blijkt unaniem de waardering voor het blad 'Van Lage Hoek tot Gouw'  Hoewel de meeste lezers meerdere brieven hebben geschreven, wordt er slechts den brief per persoon gepubliceerd. Sommige brieven zijn ingekort. `De Brievenbus' wordt afgewisseld met het thuisfrontnieuws.

`Van Lage Hoek tot Gouw', wat betekent dat, wat is dat? Dat zijn twee uitersten waartussen een plek van de wijde wereldbol zich uitstrekt, die jullie allen dierbaar is  het dorp Hoogwoud, maar het is ook de naam van een nieuwsblad. dat jullie iedere maand zal worden toegestuurd.

Vistorius Lenders O.F.M. dec 1947

We leven mee met de jongens van overzee, dat is de gedachte van de medewerkers die belangeloos hun tijd geven om dit blad te laten verschijnen. Het werk liep pater Lenders wat uit de hand, daarom heeft hij mij gevraagd voor de taak van hoofdredacteur. En wie zal dat mogen weigeren.

G.J. Tulp febr. 1948

Toen ik de oproep voor de keuring thuis kreeg, dacht ik er niet aan wat of dat allemaal inhield. Je gedachten waren bij je werk, wat je na korte tijd moest verlaten. De uitslag van de keuring luidde: `Goed voor alle diensten, overal ter wereld.' Je gaat naar de kazerne, je sluit vriendschap bij je kameraden. Ook komt de dag….. naar Indië! Het afscheid van vader en moeder en andere dierbaren valt zwaar, o zo zwaar maar het moet voor de goede zaak. Indië betovert je met zijn prachtige natuur. 's Avonds sta je  op wacht of je trekt met een patrouille door een gevaarlijk terrein. Waar is de vijand? Het geeft een onbehaaglijk gevoel. Je hoort vaak van sluipschutters, maar je hoopt dat jezelf en je vrienden niet het slachtoffer worden. Dan gebeurt het toch met je beste kameraad. Zijn bed blijft leeg. Na een paar dagen weer je het zeker. Dood…..  Nooit zal hij meer het vaderland terugzien. In de kazerne staat zijn kist, beladen met bloemen, daarnaast wij, zijn makkers. Onze vriend gaf zijn leven voor koningin en vaderland. Hij bracht het grootste offer. Wordt dat misschien ook van mij gevraagd….. Of van een andere makker?

Soldaat Piet Weel maart 1948

Het is 8 december, `s morgens 5 uur worden we gewekt. Waar we heen moeten is niet bekend. Als alles staat aangetreden zegt de overste: 'Mannen we moeten een plaats gaan bezetten in het binnenland, met een grote tegenstand, maar het moet en het zal gaan, kijk uit en doe je plicht.' Op de plek aangekomen werd er gevaarlijk geschoten door ons en door de vijand. Gelukkig was er voor ons succes, de vijand werd verrast en ging op de vlucht. Gelukkig geen gewonden of doden.

Soldaat C.A. Dekker maart 1948

Mensen uit alle delen van de wereld, hoe vaak gaan onze gedachten niet naar ons geliefd geboortedorp Hoogwoud? En dan opeens de toezending van het nieuwsblad ‘Van Lage Hoek tot Gouw’. Het is kolossaal geweldig, een echte verrassing. Hierbij een korte samenvatting van mijn werk in Brazilië. De eerste twee jaar kenmerkten zich door ziekten, moeraskoorts en dysenterie. Hierdoor werd ik gedwongen om te werken in de stad Campos. Toen de ziekte meer toenam en mijn kleur die van een levend lijk was, werd ik benoemd tot leraar Latijn en Grieks, een functie die ik 8 jaar met zwoegen vervulde. Ruim twee jaar geleden werd ik tot missionaris benoemd en nu ben ik missie-overste in Belo-Horizonte. Mijn gezondheid is nu Puik.

Pater J. Stroomer april 1948.

`Van Lage Hoek tot Gouw' al 3x ontvangen.  Het is werkelijk een pracht blad vooral voor hier, om alles te vernemen uit eigen dorp. Allen die er aan meewerken mijn oprechte dank. Op het ogenblik zit ik in de Oosthoek van Java. Het is hier heel rustig. Na de wapenstilstand is er een enorme verbetering gekomen. Een vriendengroet aan alle Hoogwouders.

Soldaat J.P. Langendijk april 1948

Het blad ‘Van Lage Hoek tot Gouw' is iets waar we hier wat aan hebben. Ik heb 6 weken op Kimanlang gezeten, een van alles verlaten oord in de wildernis, totaal geen ontspanning.

Soldaat H. Maas april 1948

Vol spanning hebben we met 4000 man langs het lijntje gestaan. En we hebben genoten! Grasshoppers kampioen. Kampioen in de 4e klasse K.N.V.B. afd. B. Geweldig! Iets wat niemand ontgaat. Zeker niet ons blad 'Van Lage Hoek tot Gouw', dat de spreekbuis is van alles wat er reilt en zeilt in Hoogwoud. Welnu als directeur van dit wereldomvattend blad wil ik, namens onze lezers en lezeressen in Indië of waar dan ook ter wereld aan Grasshoppers onze gelukwensen aanbieden. Helaas hebben onze jongens in Indië, dit alles moeten missen. Daarom wil het thuisfront, aan alle jongens in Indië een pakje sturen. Het worden echte kampioenspakjes. Grasshoppers wil ten bate van deze pakjesactie een vriendschappelijke wedstrijd spelen voor de kas van Thuisfront. Dit zal zeker een succes worden. Grasshoppers veel succes!

Pater Victorius Lenders mei 1948

Het blad 'Van Lage Hoek tot Gouw' al 4x ontvangen,  eerlijk  gezegd  het  is  een moordblad.  Het  houdt  de  geest  van Hoogwoud en Opmeer steeds levendig. Ook mijn broer Dirk vond het een prachtblad. De gezondheid van ons is prima. Het  klimaat en de zeelucht doen  ons goed. We hadden het slechter kunnen treffen. Nogmaals bedankt.

Soldaat H. Rood mei 1948

De eerste hoofdredacteur Meester Gerard J. Tulp.

Na 6  1/2 week in het hospitaal gelegen te hebben, ben ik niet naar mijn onderdeel teruggekeerd, maar zit nu in een rustoord buiten Batavia. Ik ben wel voor de tropen afgekeurd. Het zal niet lang meer duren en  ik  kom  weer  naar Holland terug. Verder nog heel veel dank voor het mooie nieuwsblad.

Soldaat P Rood (van de Gouw) mei 1948

Het blad 'Van Lage Hoek tot Gouw' is zeer interessant vooral het voetbalnieuws en de rijmkroniek. Ik zit hier 7 km van Palembang te midden van een oerwoud en moeras. Dichtbij is een nederzetting van de Bataafse Petroleum Maatschappij.

Soldaat J.A. Dekker juni 1948

We hebben hier ontzettend veel last van muskieten. Gelukkig hebben we 's nachts een klamboe, anders zou je niet rustig kunnen slapen, gestoken worden en malaria krijgen. Verder slik ik iedere dag twee kinine pillen en maak het goed.

Soldaat H. Bakker juni 1948

Je voelt je soms hopeloos in de rimboe, vooral als de tropenzon loodrecht op je blote body staat te branden. Dan denk je aan de Hollandse winter. Ook zijn hier veel wilde zwijnen en zwermen muskieten. We denken met heimwee aan de dag, dat we op de boot kunnen stappen en teruggaan naar Holland. Elke maand ontvang ik het mooie nieuwsblad. Bij het lezen ben ik weer helemaal in Hoogwoud en Opmeer. lk ben jullie erg dankbaar.

Soldaat N. Stam juni 1948

Thuisfront nieuws

Thuisfront gaat fietsvlaggetjes verkopen ten bate van de kas. De eerste voorraad is uitverkocht. Een nieuwe zending is weer binnengekomen. Dus jong en oud, koop die fietsvlaggetjes á f 0,60. Laat ze wapperen. Laat u ook, rijdend op uw fiets, getuigen van uw medeleven met onze jongens in Indië.

Aalmoezenier G. Huinink.

Op de eerste plaats hartelijk dank voor het toezenden van het nieuwsblad. Heel Hoogwoud komt me weer levend voor de geest en ik vind het erg fijn, dat er met zoveel animo gewerkt wordt voor de jongens in Indië. In Indië nieuws ontvangen uit eigen dorp is een welkome ontspanning. Weest er dus van overtuigd, dat ‘Van Lage Hoek tot Gouw’ zeer veel goeds doet voor de Hoogwoudse jongens van overzee. Als ik de namen lees, kan ik me de jongens nog goed voorstellen. Hoogwoud vergeet ik nooit meer. Het doet mij ontzettend goed, dat er nog zo’n geest van samenwerking heerst, zoals ik dat zelf ondervonden heb, toen ik nog zwierf tussen Lage Hoek en Gouw. Sindsdien is er voor mij heel veel veranderd. Ik ben maar aan het zwerven gebleven. Niet meer op de fiets, zoals in Hoogwoud, maar nu in een jeep. Ik ben nu aalmoezenier bij 5-6-R1. Voor de geestelijke verzorging is mijn gebied zo groot als Zuid-Limburg. Op 31 januari ben ik met de ‘Nieuw Holland’ vanuit de haven van Amsterdam met 1700 manschappen vertrokken. In de Golf van Biscaje een flinke storm gehad, met gevolg dat 90 % van de manschappen zeeziek was. De geest onder de jongens was prima. Op de Middellandse Zee hebben we carnaval gevierd en op de Indische Oceaan kermis, echt op z’n Hollands hoor! Op 2 maart kwamen we in Batavia aan en op 3 maart in Semarang. Hier waren heel goed de sporen van de oorlog te zien. Nogmaals bedankt en veel Succes.

Aalmoezenier Gijsbertus Huinink, oud-kapelaan van Hoogwoud juni 1948

Ik ontvang hier in de rimboe regelmatig het blad ‘Van Lage Hoek tot Gouw’. Daar zorgt mijn neef altijd voor. Ik ben er reuze blij mee. Als oud Hoogwouder blijf ik graag op de hoogte van hetgeen er in Hoogwoud zoal gebeurt. Ik zit hier al vanaf oktober 1946 en heb al veel gezien en meegemaakt, maar ik heb nog nooit een Hoogwouder ontmoet. Maar de meesten zitten waarschijnlijk op Midden- en West Java.

Soldaat J.P. Schaper juni 1948

Soldaat J.P. Schaper

Het blad ‘Van Lage Hoek tot Gouw’is een pracht blad, vooral voor de personen die dorp en vaderland moesten verlaten voor hun taak in het verre Indië. Ook bedankt door de toezending van de illustratie’ en andere lectuur. Dit is niet alleen voor mij van groot nut, maar ook voor de andere jongens hier. Ik ben hier in de verbindingsdienst en heb zo af en toe ook contact met generaal Spoor.

Soldaat R. Vlaar juni 1948

Met de ‘Zuiderkruis’ kwam ik na 24 dagen in Priok aan. Na één dag storing, mochten we toch van de boot. Wat er nu gebeuren gaat is nog onzeker. Dus afwachten maar. Bedankt voor het mooie nieuwsblad. Ik hoop dat er nog velen zullen volgen.

Soldaat Th. C. Groot juni 1948

De 20 pakjes zijn onderweg. We wensen deze pakjes een voorspoedige reis en een behouden aankomst! Op 13 juni 1948 was het speldjesdag voor Thuisfront. De mannen deden het prachtig. Schouder aan schouder sloten ze de oprijpoort bij de kerk af en zonder bijdrage kon niemand passeren. 400 speldjes werden verkocht met een goede opbrengst voor de kas en tenslotte ’s middags de wedstrijd Grasshoppers – De Rijp met de opbrengst voor Thuisfront. Deze was fl. 100,-.

Als huismoeder heb ik behoefte uiting te geven aan mijn dankbaarheid voor alles wat Thuisfront en de redactie van `Lage Hoek tot Gouw' doen voor onze jongens in Indië. Ik denk dat alle moeders die jongens in Indië hebben, dit met me eens zijn. Voor al dit werk hebben ze er het moederhart mee getroffen.

Mevr. A. Stam-Stam aug. 1948

Bij  mijn  terugkeer  in  het  vaderland, bedank ik u allen voor de ontvangst, de feeststemming en het vlagvertoon. Vooral de belangstelling van de pastoor, de pater, de burgemeester. Thuisfront en de vele vrienden en bekenden. Het was geweldig. De terugkeer was onvergetelijk.

Soldaat K. van Diepen aug. 1948

Hartelijk  dank   voor  het  pakje  van Thuisfront. Ook mijn oprechte dank voor het nieuwsblad. We leven zo weer in een Hoogwoudse sfeer. Door jullie werk worden we hier weer sterk.

Korporaal Jac. v.d. Wal sept. 1948

Namens mijn broer Antoon en zus Trien en  ondergetekende,   betuig   ik  onze oprechte dank voor het toezenden van het nieuwsblad, wat we zeer op prijs stellen. Als je al 3 jaar uit Hoogwoud weg bent, doet het je goed, zo af en toe eens iets te horen. Als ik gezond was gebleven had ik waarschijnlijk ook in Indië gezeten. Maar helaas zit ik nu al 3 jaar hier in sanatorium `Dekkerswald' Ik denk met weemoed aan de gelukkige tijd in Hoogwoud terug. Maar zo heeft ieder zijn eigen levensrol te vervullen. Maar jammer genoeg, ik heb maar enkele vierkante meters in Holland, door de dokters opgelegd. Jullie strijden in Indië over grote afstanden, maar op ons kleine eiland (bed) vechten wij niet minder tegen de gevreesde vijand, de bacil. Maar ik hou de strijd vol, al is het soms heel moeilijk. Ook jullie moeten sterk staan, door alle stormen heen.

Jan Kayer San. Dekkerswald Groesbeek juli 1948

Als oud-Hoogwouder geniet ik van het mooie blad `Van Lage Hoek tot Gouw. Sinds 1937 ben ik aalmoezenier bij onze Koninklijke Marine. In de 5 oorlogsjaren was ik, omdat ik in 1940 niet weg kon komen naar Engeland, rector in Venlo. Nu is mijn standplaats Hr. Ms. Vliegdekschip Karel Doorman. Dat is mijn thuis. Of hij uitvaart of aan wal ligt, daar ben ik altijd. Een hutje van 3-2 meter is mijn privé huiskamer. Voor mijn werk veel te klein. Het vliegdekschip is een kolos van jewelste. De lengte is 210 meter en de breedte 34 meter. We kunnen 20 verkenningsvliegtuigen  meevoeren.  De  maximum snelheid is ongeveer 40 km. We gaan nu vliegoefeningen  in  Schotland  houden. Mannen veel sterkte.

Pater G. Schimmel O.F.M., vlootaalmoezenier sept. 1948

Hartelijk dank voor de ontvangst van het pakket. Ik zit hier nu bijna een jaar en werk in de brigade-slagerij. Met 6 man zorgen we dat 5000 jongens zo af en toe een lekker stukje vlees krijgen. Ik ga dus helemaal in mijn oude vak op.

Soldaat D. Rood sept.1948

Op verschillende  posten, in het verre tropenland roepen jongens uit Hoogwoud: 'Thuisfront  hartelijk dank voor het fijne pakketje', dat hen gezonden werd, door de leden van Thuisfront netjes in elkaar gezet. Vijftienduizend kilometer zijn we van ons dorp af, maar met ere kunnen we zeggen, het medeleven, dat is af.  En  hiermede  thuisfrontleden en Hoogwouds  burgers  tezaam, met de leuze 'Hoogwoud boven' zullen we door de tropen gaan.

Soldaat J. Schaafsma sept. 1948

Pater Cornelius Bakker. Opvolger van Pater V. Lenders als algemeen directeur.

De redactie van het blad 'Van Lage Hoek tot Gouw' heeft mij gevraagd om een kennismakingswoordje te schrijven. Nu dat is niet meer dan passend. Ik ben de opvolger van pater Vict. Lenders, de nieuwe kapelaan van Hoogwoud, een dorp dat spontaan meeleeft met de jongens in Indië. Vooral dit nieuwsblad zorgt in alle opzichten, dat de band tussen hen en ons sterk blijft. Ik zal daar zeker mijn steentje toe bijdragen.

Pater C. Bakker O.F.M. sept. 1948

Thuisfront nieuws

Na een jaar als hoofdredacteur ‘Van Lage Hoek tot Gouw’ te hebben gewerkt, heeft meester Tulp, om gegronde redenen zijn functie moeten neerleggen. Pater Bakker bedankt hem voor het vele werk, dat hij voor ons blad heeft gedaan. Met algemene stemmen is tot zijn opvolger benoemd, Jac. De Jong. Moge onder zijn leiding ons blad weer een bloeiende tijd tegemoet gaan.

Als nieuwe hoofdredacteur van ‘Van Lage Hoek tot Gouw’ is benoemd Jac. De Jong, aldus stond in het verslag van Thuisfront. Met deze benoeming ben ik niet direct akkoord gegaan, daar ik al druk bezet ben als Hopman bij de verkenners. Gezien het belangrijke en nuttige werk van Thuisfront, heb ik toch besloten om deze taak op me te nemen. Laat ook in 1949 ‘We leven mee met de jongens overzee’ waarheid blijven in Hoogwoud.

Jac. P. de Jong jan. 1949

Jac. P. de Jong. Opvolger van meester G. Tulp als hoofdredacteur.

Op de laatste dag van 1948, wil ik huisfront hartelijk bedanken voor de pakjes en de vele lectuur. Het fijnste van alles is wel het blad ‘Van Lage Hoek tot Gouw’. Er wordt in Hoogwoud veel voor ons gedaan. Nogmaals heel erg bedankt.

Soldaat J. Pauwels jan. 1949

In uitstekende gezondheid, heb ik van Thuisfront het kerstpakket ontvangen. De inhoud was prima en zeer welkom. Mijn oprechte dank. Ik zit nu een jaar in Soerabaja en maak het heel goed. Volgend jaar hoop ik weer in uw midden terug te keren.

Soldaat Fl. Dam jan. 1949

Wat een verrassing voor mij om regelmatig het blad ‘Van Lage Hoek tot Gouw’ te mogen ontvangen. Ik ben er heel blij mee en het spant zeker de kroon van alle bladen. Ik lig nu al 2 jaar in het sanatorium. Het zal nog wel een tijdje duren eer ik weer thuis ben. Ik lig hier bij 17 jongens, dus best gezellig. Nogmaals bedankt en drie keer een hoera voor ‘Van Lage Hoek tot Gouw’.

Gerard Mooij, San. Caesarea Apeldoorn jan. 1949

Het is een plicht als vader van 2 zonen, die als soldaat in Indië zijn, om mijn dankbaarheid te betonen aan de directeur, de redacteur van ‘Van Lage Hoek tot Gouw, het bestuur en alle medewerkers van Thuisfront voor al het werk wat ze verrichten voor de belangen van onze militairen in Indië. Ik hoop hiermede de tolk te zijn van alle vaders, die een zoon in het verre Indië hebben.

M. Groot Opmeer febr. 1949

Dank aan allen die voor het nieuwsblad hebben meegewerkt
En onze lachspieren hebben versterkt
Ja, dikwijls heb ik in dit blad
Stukjes gevonden, waar je wat aan had
Ik geniet er niet alleen van
Want de hele zaal roept al An!
Heb je het krantje, lees eens wat voor
Waar het over gaat, dat geeft niet hoor!
Ik leef hier volop mee,
Met jullie ver over zee.

Annie Rood, San. Dekkerswald Groesbeek, febr. 1949

Bedankt voor ‘Van Lage Hoek tot Gouw’ het blad dat me elke maand op de hoogte hield van alle nieuws uit Hoogwoud. Ik ben nu weer een poosje thuis, maar binnenkort ga ik weer naar de andere kant van de oceaan en hoop dan ook weer het blad te mogen ontvangen. Het houdt de dorpsband hecht.

P.C. Koopman, Uruguay, maart 1949

Het nieuwsblad ontvang ik regelmatig. Ook het kerstpakket ontvangen. Door de natte moesson verkeerde het rookwerk in slechte staat, het overige was prima. Hartelijke groeten en bedankt!

J.P. Schilder, maart 1949

Intussen  zit  ik  alweer  een  jaar  in Bandoeng. Ik ben penschutter en werk van 7 tot 2 uur. We hebben hier ook een grote sportvereniging. Het klimaat is hier uitstekend en de schoonheid hier is niet te beschrijven. Het zijn zeker de mooiste jaren van mijn jeugd. Toch ben ik ontzettend blij met `Van Lage Hoek tot Gouw', het kerstpakket en de tijdschriften. Tot slot een stevige hand uit het apenland.

Sergeant S. Luiken, maart 1949

Mijn oprechte dank aan alle werkers van ‘Van Lage Hoek tot Gouw'  Het wordt door mij steeds van A tot Z uitgepluisd en ook door de andere zaalgenoten. Wat zal het mooi zijn als wij zieken en jullie Indië-mannen weer allemaal thuis zijn. Het sanatorium is gebouwd van Zweedse barakken. In totaal zijn hier 220 patiënten. We hebben het hier geweldig goed, maar toch verlangen we heel erg naar huis. Ook de zieken in de andere sanatoria van  harte beterschap. Ik denk aan iedereen. Van harte gegroet.

Ida Groot-Braakman, San. Maria-Oord, Rosmalen april 1949

Het is prettig, als men elders woont, om het een en ander te lezen over zijn dorp. Het blad 'Van Lage Hoek tot Gouw' zorgt hier buitengewoon voor. Binnenkort vertrek ik naar het missiegebied van Kisumu in Oost-Afrika.  Ik hoop ook daar het nieuwsblad te mogen ontvangen. Alvast bedankt.

Br. R. Vlaar, sept. 1949

In Hoogwoud weet men wat een soldaat in Indië toekomt en waar hij naar verlangt. lk ben nu twee maanden hier. De dienst valt gelukkig wel mee, maar misschien moeten we nog wel een tijdje naar Nieuw Guinea. Het nieuwsblad vind ik geweldig, ook bedankt voor het pakket.

Soldaat N. Luiken. jan. 1949

Iedere keer hunker ik naar 'Van Lage Hoek tot Gouw'   Heel erg bedankt er voor. De par. kroniek is geweldig en de rijmkroniek moorddadig. Alle hulde voor de medewerkers. Ik kan me goed voorstellen, dat de jongens overzee dol blij zijn met het blad. Met mij gaat het goed en mag al wandelen door de bossen. Allemaal sterkte en gegroet.

J. Koenis, San. Kaloroma Beek bij Nijmegen, april 1949

Het is de eerste keer dat ik het kerstfeest in de tropen meemaak en waarschijnlijk ook wel de laatste keer. Door het ontvangen van 'Van Lage Hoek tot Gouw' blijf je hier van alle Hoogwouds nieuws op de hoogte. Ik maak het hier uitstekend en hoop dat dit zo mag blijven. Thuisfront bedankt voor alles.

Soldaat N. Kreuk, febr. 1950

Heel veel dank voor het mooie blad `Van Lage Hoek tot Gouw' en het kerstpakket. Het is geweldig in de smaak gevallen. Er is hier niet veel meer te doen. We vervelen ons erg. Ik hoop jullie spoedig persoonlijk  te  bedanken.  Ik  ga eindigen, want nieuws weet ik niet.

Soldaat Auke Zeinstra, febr. 1950

Hier is dan mijn bijdrage. Ik zeg maar zo `beter laat dan nooit'  Ik zit in Semarang en werk als elektricien en ben dus niet met mijn eigen vak bezig. Het blad hier te ontvangen is grandioos. Bedankt en groeten aan alle Thuisfront-medewerkers.

Soldaat P.J. Kreuk, febr. 1950

De illustraties waren van P.C. Schilder.

Hiermede laat ik even horen, dat ik het kerstpakket in goede staat heb ontvangen. Het is altijd prettig iets van Hoogwoud te vernemen. Over een paar maanden hoop ik weer in ons vaderland terug te zijn.

Soldaat M. Manshande, febr. 1950

Momenteel ben ik 8 maanden in Indië en heb al vele keren het mooie nieuwsblad ontvangen. Voor alles wat jullie daar in Hoogwoud doen voor ons in Indië, heel veel  dank!  Ik  leef hier  in  een  goede gezondheid en het werk bevalt me best. Vorige week nog op bezoek geweest bij Niek Kreuk en Nico Luiken, die zitten in Tjimahi, 10 km. hier vandaan. Het is erg prettig om hier Hoogwouders te ontmoeten. Hartelijke groeten.

Soldaat Kees Stam, juni 1950.

Maandagenda

Een rubriek, die door de lezers van 'Van Lage Hoek tot Gouw' zowel in, als buiten Hoogwoud graag werd gelezen, was de maandagenda. Deze geeft een overzicht over het wel en wee, wat er 50 jaar geleden zoal in Hoogwoud is gebeurd.

uuuuuuuuuuu    
Een terugblik over 1949:
     
1 januari   Nieuwjaarsbal in zaal Kreuk.
6 januari   In café Knijn missiefilm ‘Een wereld vol betovering’.
22 januari   Film ‘De woeste hoogte’in café Kreuk.
24 januari   Kapelaan van der Meer uit Wognum komt spreken voor het vrouwelijke jeugdwerk en de Kath. Actie in zaal Niele.
1 februari   Onze pater-kapelaan herdacht met een tikje weemoed zijn komst in dit aardse tranendal.
5 februari   Filmavond in zaal Knijn ‘Tentoonstelling Opmeer 1948’.
6 februari   Bal in zaal N. Knijn te Opmeer.
9 februari   ‘Bonte avond’ met verloting door de Vrouwenbond in zaal Breed.
10 februari   Film ‘Rebellen van de prairie’ in zaal Kreuk.
15 februari   Vergadering van de K.V.P. in café Niele.
16 februari   Jaarvergadering van de rijwielclub bij J. Niele.
20 februari   Toneeluitvoering ‘Je hebt ‘t….. of je hebt ’t niet’ in zaal Knijn door ‘Ons toneel’.
27 februari   Carnaval-bal in zaal Kreuk.
1 maart   Pater Stroomer vierde zijn 46-jarig bestaan op dit ondermaanse en ’s avonds een afscheidsavond, aangeboden door de parochie. Ook onze pater ‘vierde feest’! In alle stilte herdacht hij zijn 12 ½ jarig kloosterjubileum.
6 maart   ’s Avonds om 7 uur eerste lijdensmeditatie welke dit jaar wordt gehouden door pater P. de Rooij O.F.M. uit Nieuwe Niedorp.
12 maart   Stille omgang in Amsterdam. Kruidenier Bakker van Aartswoud, stak ’s avonds om half elf zijn huis in brand, met als gevolg dat 4 gezinnen dakloos werden.
13 maart   Voetbalmatch Nederland-België, geëindigd met een gelijk spel 3-3.
20 maart   Afscheidspreek van Hoogwouds enige missionaris Pater Stroomer.
21 maart   Voor griep-slachtoffers, een opwekkend bericht, eindelijk….. lente!
26 maart   Pater Stroomer zegt Hoogwoud vaarwel, om voor de tweede keer naar zijn missie in Brazilië te vertrekken.
4 april   Passie-avond in zaal Knijn door ‘Zang en Vriendschap’.
18 april   Tweede Paasdag: bal in zaal Breed.
21 april   Bedevaart van de Gidsen naar Heiloo.
23 april   St. Jorisdag. Patroon van alle verkenners en welpen.
24 april   Film ‘De Harem’ in zaal Kreuk.
28 april   Feestavond van de Kath. Arbeiders Beweging.
28 april   Huwelijk van Simon Groot en Catharina de Boer. Thuisfront mag collecteren voor onze jongens in Indië, voor de mooie som van f 3935,-.
30 april   Verjaardag van H.M. Koningin Juliana. ’s Avonds koninginnebal in zaal Knijn.
1 mei   Groslijst-stemming van de K.V.P.
4 mei   Gedenkdag voor de gevallenen uit de oorlog.
5 mei   Nationale feestdag.
8 mei   Plechtige geloofsbelijdenis in onze parochie.
10 mei   Wir kommen…. 10 mei 1940.
12 mei   Naar óude’ gewoonte bonden de Grasshoppers de grote strijd aan in zaal Kreuk. Het kampioenschap bracht rijke vruchten of lieve gebakjes met een borrel en voor Thuisfront een collecte van f 46,36.
19 mei   Huwelijksfeest van Cornelis Ligthart en Catharina van Diepen met collecte van Thuisfront. Opbrengst f 18,30.

 

Voetbalverslaggever meester G. Wegdam.

 

uuuuuuuuuuu    
22 mei   De K.A.B. gaat ter bedevaart naar Heiloo en….. De dames gaan mee, dus een gezellige bedevaart.
26 mei   Hemelvaartsdag, Eerste H. Communie van 32 kinderen. Zilveren huwelijksfeest van H. Rood-Sijm. Een collecte van f 20,75 voor Thuisfront.
27 mei   De handbal hield een vierkante tafel conferentie in zaal Niele. Niet gek, want ronde tafel conferenties lopen toch op niets uit.
29 mei   Officieel drie dagen kermis voor de ‘stad’ Opmeer.
1 juni   Onze pastoor herdacht de dag, waarop hij in het grijs verleden plechtig intrad in de burgerlijke stand.
8 juni   Na een verblijf van bijna twee jaar in de tropen, keert Floor Dam weer in zijn geboorteplaats terug. Welkom thuis en welkom in Hoogwoud. Op het huwelijksfeest van het bruidspaar Schertring-Groot ging de schaal rond voor Thuisfront. Gedeeld met het Thuisfront van Spanbroek, ontvingen wij f 13,-.
16 juni   Ook het bruidspaar Visser-Mooij wilde Thuisfront niet vergeten. De collecte bracht f 24,55 op.
21 juni   Men zegt, dat vandaag de zomer begint. Smaken verschillen!
24 juni   Eerst van St. Jan, patroon van de kerk en de parochie, in het bijzonder de patroon van onze verkenners en welpen.
26 juni   Hoogwoud werd weer in oorlogssfeer gebracht. Een formatie zware bommenwerpers trok over onze dorpen. Via radio en krant, was een ieder op de hoogte, dat het geen werkelijkheid was, maar oefeningen die tussen 10 en 11 uur plaats vonden. Kermis te Hoogwoud. Vrijwel iedereen van 8 tot 80 heeft genoten van de autobaan. Het was met recht een race-kermis met botsingen, echter zonder E.H.B.O. Enfin het was gezellig!
28 juni   In zaak Kreuk brachten de ‘West-Frisia’s’ een vrolijk cabaretprogram onder de naam ‘Hokus Pokus’.
2 juli   Feest van Maria Visitatie. Dag van de gidsen.
3 juli   De rijwielclub trekt ter bedevaart naar Heiloo.
8 juli   Thuisfront vergadert in ‘Hotel Niele’.
10 juli   Speldjesdag ten bate van Thuisfront… 500 speldjes verkocht.
15 juli   Wegens gebrek aan belangstelling is besloten om de ontwikkelingsclub ‘St. Wulfram’ te liquideren. De aanwezige gelden worden geschonken aan Thuisfront en aan het jeugdwerk van onze parochie. Schoolreisje voor de hoogste klassen naar Volendam, Amsterdam en IJmuiden.
19 juli   De ‘Kota Inten’ heeft ook voor ons een ‘zending’ aan boord. Twee soldaten, Dirk Rood en Henk Maas keren weer behouden in hun woonplaats terug. Welkom mannen!
21 juli   Vandaag zijn de lagere klassen van de school aan de beurt. Ze gaan naar Egmond en Schoorl.
24 juli   5e Kath. Jongeren Landdag op het terrein van het missiehuis te Hoorn. Ook een grote deelname vanuit Hoogwoud.
25 juli   De ‘Ronde van Hoogwoud’ werd gewonnen door Emile van Hees in een tijd van 8 minuten, gevolgd door Jan Schilder en Piet Huisman, beiden in 8 minuten en 1 seconde.
28 juli   Stilte en rust heerst over Hoogwoud en Opmeer, want de vrouwenbond is een dagje ‘op vakantie’. Helaas geen verslag in ‘Van Lage Hoek tot Gouw’. Ze zwijgen als het graf (nieuwste eigenschap van vrouwen). Schijnbaar mogen de mannen niet weten wat ze hebben uitgehaald.
31 juli   Op het tentoonstellingsterrein in Opmeer is ‘s middags om 2 uur een grote hemdenrace (met regenjassen!).
1 augustus   De grote Opmeerse dag, geheel West-Friesland trekt op naar Opmeer. Onder leiding van onze pater gaan de misdienaars een dagje uit. Ja wie blijft er tegenwoordig ook meer thuis.
7 augustus   De verkenners houden hun eerste buitendag op het land van Jan Vriend op de Pade.
8 augustus   In ‘Doodse stilte’ gingen de ouden van dagen een dagje uit. Er vielen echter geen doden te betreuren.
10 augustus   Meester Potter slaat met de hoogste klas op hol, doch nog altijd zonder knol, maar per fiets.
13 augustus   Film bij Kreuk, ‘De stierenvechters’.
15 augustus   Maria Hemelvaart, weer een extra zondag. De vrouwen denken er echter anders over, daarom ‘stromen’ ze gewapend met hun portemonnaie naar de Hoornse lappendag.
17 augustus   Een dubbele bruiloft bij de fam. Manshande op de Gouw. Voor Thuisfront een mooie collecte van f 20,80.

Alle illustraties gemaakt door Piet Schilder.

 

uuuuuuuuuuu    
20 augustus   Weekend voor de Gidsen in De Weere.
22 augustus   De Welpen gaan op bivak naar Egmond aan de Hoef.
27 augustus   Onder het zingen van dreunende krijgsliederen trokken de Verkenners op zomerkamp naar Beverwijk. Ook de gidsen volgden het goede voorbeeld (echter zonder krijgsliederen) en vertrokken naar Schoorl. ’s Avonds was bij Kreuk de film ‘Het geheime commando’ (voornamelijk bestemd voor vakantieloze, niet uitgaande, thuisblijvende dorpsbewoners.
28 augustus   E.H.B.O.-zondag (zonder ongelukken). Verkoop van speldjes bij de kerk ten bate van onze afdeling. Ook Nieuwe Niedorp helpt onze afdeling aan geld en….. in de toekomst natuurlijk ook van ongelukken.
31 augustus   ‘Vermagerd’ en ‘vergrijsd’ van het kampleven kwamen de Gidsen en Verkenners weer bij hun ouders terug.
1 september   Met ingang van september gaat Bep Meijer uit de Wieringermeer stoppen als typiste van ons blad. Het is niet prettig een goede medewerkster te zien vertrekken en zeker niet iemand, die al zo lang aan ons blad heeft gewerkt. Bep, namens alle lezers, in het bijzonder de jongens in Indië, heel hartelijk bedankt voor het vele werk. Gitta Ursem is bereid om haar taak over te nemen. Zeer zeker zal zij een voortreffelijke kracht zijn. Gitta van harte welkom bij Thuisfront. Ook onze L.T.B.-afdeling organiseert een vakantiedag en gaat naar de grote Benelux-landbouwtentoonstelling in Eindhoven.
3 september   De brandweer gaat een dagje uit. Alle  vrouwen  en  vrouwtjes mogen ook mee. Gelukkig maar!
5 september   De warmste dag van dit jaar, 33 graden celsius.
6 september   De dames-congregatie gaat een dagje uit (het was bijna 2 dagen geworden).
7 september   De  pokken  werden  met  alle beschikbare middelen bestreden. De toeloop was zeer groot.
14 september   De grote Westfriese bedevaart trekt op naar O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo.
15 september   Oogstdankdag van de L.T.B. 
18 september   Ook jullie, jongens in Indië worden  in  Heiloo  niet vergeten. Vandaag   de   bedevaart   van Thuisfront.
21 september   Ongemerkt heeft de herfst zijn intrede gedaan. Iedereen is er over  tevreden.  De  herfst  is immers zo kwaad nog niet.
30 september   De 'Keizerswals' werd gedraaid in zaal Kreuk.
4 oktober   Feest van St .Franciscus. Patroon van de Welpen.
6 oktober   Huwelijksdag van Gerardus Manshande en Afra Schoen. Het feest was in De Weere, maar dat was voor Thuisfront niet te ver. De collecte bracht f 24,15 op.
9 oktober   Jaarlijkse feestdag van de Grasshoppers. 's  Morgens  H. Mis waarna ontbijt in zaal Niele. Vervolgens plechtige inzegening van  de  nieuwe `keet'  pardon kleedkamer door de pastoor. 's Middags,  als  hoogtepunt,  een wedstrijd tegen Watervogels, die eindigde met een 1-0  overwinning. 's Avonds, de feestavond met bal en attracties in zaal Knijn.
11 oktober   De  Duitse  kinderen,  uit onze parochie, vertrekken weer naar de 'Heimat"
12 oktober   Vergadering van Thuisfront met bespreking over de kerstpakkettenactie voor onze mannen in de oost.
15 oktober   Film bij Kreuk 'Springtime in the Rockeys'.
22 oktober   Vier dagen kolfwedstrijden in café `De Hoop' (Kreuk) vanwege het 60-jarig bestaan van de kolf-sociëteit `Niet Klappen'.
23 oktober   Missie-zondag. Collecte voor de missie van Broeder Vlaar bij zijn eerste vertrek naar de missie van Kisumu (Afrika).
24 oktober   Vergadering van de L.T.B., afdeling in zaal Niele. Er worden geen lakens. maar overalls uitgedeeld.
25 oktober   Verzending van de kerstpakketten naar onze jongens in Indië.
26 oktober   Jan de Wind bracht vandaag een bezoek aan onze dorpen.
29 oktober   `De dochter van de brandstichter' werd gedraaid in zaal Knijn tot grote schande van het eertijds zo hoge beschavingspeil der Opmeerse dames!
30 oktober   Christus-Koningsfeest `Le Christ avant tout!'
5 november   Een  hartelijk  welkom  kunnen we toeroepen aan soldaat Nic. Stam die met de 'Waterman' veilig in Opmeerse haven is aangekomen.
7 november   Pater Mooij van Wognum gaf een filmavond in zaal Niele voor de   Gidsen,   Verkenners   en Welpen.

 

uuuuuuuuuuu    
8 november   Onze toneelvereniging, bracht in zaal Kreuk  'Achter de wolken schijnt toch de zon'.  Knap werk en dat bij heldere maan.
9 november   Alles stroomde vandaag naar de Hoornse  koemarkt.  zelfs  de vrouwen namen de buul' mee (arme mannen!) en gingen naar de lappenmarkt en kochten koeien (van taaitaai).
10 november   H. Mis voor alle militairen, die in Indië het leven hebben verloren. Gelukkig is er in Hoogwoud, tot nu toe, nog niemand gesneuveld. Het Engelse schip ‘Empire Brent’ brengt soldaat H. Bakker na ruim 3 jaar verblijf in Indonesië, weer behouden in ons dorp. Welkom Henk!
11 november   Sinte Sinte Maarten….. Klonk weer door de straten. Op de feestdag van St. Maarten, de patroon van hulpvaardigheid en naastenliefde, kwamen ’s avonds laat 18 Duitse kinderen die door hun pleegouders werden opgenomen, en dat op St. Maartensdag.
17 november   De rondgang op de bruiloft van Cornelis Wever en Maria Klaver bracht voor Thuisfront f 18,30 op.
22 november   St. Caecilia patrones van de bewoners van de zangzolder. In café Breed werden de feestgezangen van het gehele jaar (en dat waren er velen) in daden omgezet.
24 november   De vrouwenbond maakt het bont. Ze organiseert een bonte avond in zaal Knijn.
29 november   Erepoorten en vlaggen kondigden de thuiskomst aan van de soldaten C. Dekker, J. Schaafsma en J. Wever, die met de ‘Volendam’ behouden in ons vaderland zijn teruggekeerd. Mannen, welkom in Hoogwoud!
1 december   St. Nicolaas vergezeld van twee ‘echte’ zwarte pieten brachten ’s avonds een bezoek aan de Verkenners en Welpen van de St. Jansgroep. Het ging er Spaans aan toe.
4 december   Goed nieuws voor de parochie van St. Jan; de nieuwe klokken zijn gearriveerd. ’s Middags plechtige inzegening door de Deken van Wognum. Een historische plechtigheid, waarbij zeer velen aanwezig waren. ’s Avonds strooide St. Nicolaas vermaningen en standjes over de Gidsen uit. Zijn knecht strooide moppen, wat beter in de smaak viel.
21 december   Officiële intrede Koning Winter.
24 december   Onze nieuwe klokken luiden, een half uur lang, het Heilig Jaar in.
25 december   Pax hominibus bonae voluntatis. Kerstmis 1949.
26 december   In zaal Knijn werd het Kerst-Oratorium van H.F. Müller opgevoerd door de Gem. Zangvereniging, met medewerking van levende beeldengroepen.
29 december   Wegens groot succes, wederom opvoering van het Kerst-Oratorium.
     
Een terugblik over 1950.    
1 januari   Begin van de tweede helft van de 20e eeuw. ’s Avonds nieuwjaarsbal bij Kreuk.
2 januari   Oprichtingsvergadering van de jongeren K.V.P. in zaal Niele.
7 januari   Film bij Kreuk ‘De vrijgezel en het bakvisje’.
19 januari   Koning Winter haalt de touwtjes strakker aan. De vorst zet door. De jeugd doet aan schotsjes trappen en natte ‘bienen’ halen.
20 januari   Pater Harteveld O.F.M. uit Nieuwe Niedorp hield een lezing voor de vrouwenbond in zaal Breed.
24 januari   Het eerste huwelijkspaar van dit jaar, waren Olof de Haan en Adriana Groen. Naast een missie-collecte was de buit voor Thuisfront f 26,46. Prachtig!
31 januari   De straten en wegen van Hoogwoud en omgeving werden door regen en vorst spiegelglad, met als gevolg, dat velen een noodlanding moesten maken. De E.H.B.O. bleef gelukkig werkeloos. De dooi zet intussen een streep onder de ijstijd.
1 februari   Onze pater verjaart, een jaartje ouder en dus ‘verstandiger’.
3 februari   Blasiuszegen. Vertrouwvol ontvangt de parochie Hoogwoud de zegen en ’s middags komen de moeders met kleine kinderen. Zouden die kleintjes nu ook al last hebben van visgraatjes?
5 februari   's Avonds gaf ons toneel een uitvoering in zaal Knijn. Opgevoerd werd het toneelstuk `Vals beschuldigd'.

uuuuuuuuuuu    
16 februari   Jaarvergadering van Thuisfront. Het ging er gezellig aan toe en gezelligheid  kent geen tijd. Ook al komen er geregeld jongens naar huis, toch werden door Thuisfront  weer plannen gemaakt voor het komende jaar.
18 februari   De  Engelse  boot  'Cheshire' bracht nachtmeester J.Th. Groot, de  laatste  van  de 7-december divisie uit onze parochie weer behouden  in  zijn  familiekring terug.
19 februari   In  zaal  Knijn  nogmaals  het toneelstuk 'vals beschuldigd' en in zaal Kreuk carnavalsbal.
21 februari   Vastenavond of Dikke Dinsdag. Dik en rand (hoe kan het ook anders op Dikke Dinsdag) keerden de 18 Duitse kinderen weer naar de 'Heimat terug.
22 februari   Aswoensdag.  Met  gemengde gevoelens gaan  we de  'grote' vasten in.
25 februari   Vandaag weer 2 militairen thuis. De grote Franse boot Pasteur' bracht sergeant J. Schilder en soldaat J.A. Pauwels veilig op hun basis thuis.
28 februari   Jaarvergadering van de Rijwielclub in 'Hotel' Niele; spreker, burgemeester M. Niele van de gemeente Egmond.
10 maart   Thuisfront blijft actief tot de laatste man. Vandaag zijn er weer 14 paaspakketten verzonden. Mannen, veel plezier er mee.
18 maart   De Rijwielclub gaat naar de Stille Omgang te Amsterdam.
23 maart   Vandaag een hartelijk welkom aan soldaat P. Weel en soldaat J. Langedijk, die met de `Volendam' weer behouden bij hun familie zijn teruggekeerd.
26 maart   Grasshoppers voor het 3e jaar kampioen. Alle goede dingen bestaan immers in drieën.
2 april   Palmzondag. Zware versperring voor de ingang van onze kerk. De  mannen  van  Thuisfront, gewapend met speldjes en bussen deden een flinke aanslag op  de  kerkgangers  of  liever gezegd op hun portemonnaie.
4 april   Op de Gouw werd het 40-jarig huwelijksfeest gevierd van M. Manshande-Kolken. Thuisfront was welkom en kwam niet voor niets. Opbrengst f 22,30.
5 april   Weer een militair terug. Vandaag is het soldaat M. Manshande die met het Italiaanse troepenschip ‘Fair Sea’weer veilig op de Gouw is gearriveerd.
8 april   Paas-zaterdag.  's Middags om 12 uur einde van de `grote' vasten.
9 april   Resurrexit sicut  dixit  alleluja. Pasen 1950. 
19 april   Bruiloft van Hubertus Andela en Adriana Koopman, Feest op de Langereis, feest voor Thuisfront. De collecte bracht f 21,10 op.
21 april   E.H.B.0.-examen. Na hevige zenuwen (hoe is het mogelijk bij EHBO-ers) behaalden 9 kandidaten het diploma. Proficiat!
23 april   Plechtige geloofsbelijdenis in onze parochie. St. Jorisdag feest voor alle Verkenners en Welpen.
27 april   40-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Jonker-Vlaar. Dit feest bracht f 18,85 in de kas van Thuisfront.
30 april   Koningin Juliana vierde haar 2e verjaardag, als  koningin.  's Avonds koninginnebal bij Kreuk.
4 mei   Herdenking van de gevallenen uit de 2e wereldoorlog. Voor de 2e keer is het feest bij de fam. Rood in Opmeer. Het troepenschip ‘Dumday Bay’ brengt vandaag soldaat H. Rood weer behouden thuis. Hartelijk welkom, Roen!

 

uuuuuuuuuuu    
5 mei   Nationale feestdag. Herdenking van de bevrijding in 1945. 
9 mei   Het troepenschip  'Zuiderkruis' brengt onze oud-kapelaan Kapitein-Aalmoezenier F. Huinink (Pater Gijsbertus) weer naar  Holland terug.  Hartelijk welkom en  tot ziens in Hoogwoud.
14 mei   Moederdag (taartendag/bloemendag)
16 mei   Eerste  steenlegging (met veel specie) van het nieuwe jeugdgebouw door pater Bakker O.F.M. gevolgd door de pastoor, de leidsters en leiders.
18 mei   Hemelvaartsdag. Eerste H. Communie van 26 kinderen.
20 mei   Bedevaart  van Thuisfront naar Heiloo. De intenties waren: behouden terugkeer van de nog aanwezigen in Indië,  voor de gesneuvelden, uit dankbaarheid voor de gerepatrieerden.
28 mei   Veni Sancte Spiritus. Pinksteren 1950.
1 juni   Onze pastoor vierde zijn 72e verjaardag.
4 juni   Met stralend zomerweer en veel volk vierde Opmeer 3 dagen (en 3 nachten) kermis.
6 juni   De fam. Delissen-Nuchelmans is vandaag 25 jaar getrouwd. Ze denken ook aan Thuisfront. Voor de jongens in Indië werd f 22,25 bijeen gebracht.
9 juni   Na een langdurig verblijf in de tropen, keren vandaag weer twee militairen terug. Het waren soldaat J.A. Dekker en soldaat R. Vlaar, die met de  Waterman' weer behouden op de Pade aankwamen (jammer genoeg was de Padesloot  te  klein  voor  de Waterman' ).
18 juni   's Morgens in alle vroegte, vertrokken 42 deelnemers met een bus  van  de `Magneet'  naar Tegelen, voor het bijwonen van het indrukwekkende passiespel.
19 juni   Vandaag kwam  met de 'Grote Beer' soldaat Th.C. Groot weer behouden  in  Holland  terug. Hartelijk welkom!
21 juni   Met  regen  en  zwaar onweer, doet de zomer 1950 zijn intrede.
24 juni   Feest van St. Jan, patroon van de parochie. Juist op zijn feestdag is de mooie beschildering in het priesterkoor door de kunstschilder pater H.  Randag  O.F.M. klaar gekomen.
25 juni   Drie dagen kermis in Hoogwoud.  De kermis verliep heel rustig.
2 juli   Maria Visitatie. Feest voor alle gidsen. De dag begon in de kerk en eindigde achter de kerk (ter geruststelling  van  sommigen, niet op het kerkhof).
4 juli   De vrouwenbond een dagje uit. De reis gaat naar IJmuiden, Bloemendaal en Amsterdam.
16 juli   Zang en Vriendschap o.l.v. de heer J. Timmermans wint op het concours te Heiloo de 1e prijs in de 1e afdeling gemengde koren met 309 punten.
23 juli   In stromende regen trokken 27 stoere leden van onze Rijwielclub ter bedevaart naar Heiloo.
24 juli   De Verkenners hielden, evenals verleden jaar, weer de 'Ronde van  Hoogwoud'   Deze  werd gewonnen, door de winnaar van verleden jaar Emile van Hees, in een tijd van 8 min. Op de voet gevolgd door Joop Mooij, Gert Mol en Nico Bakker.
30 juli   Vandaag de  opening  van  een eigen  jeugdgebouw  voor  de Verkenners en Welpen. De inzegening  werd verricht  door de pastoor en  's avonds was de feestavond  in  zaal  Niele.  De Boekel is in vlaggentooi, want soldaat S. Luiken is vandaag met het  troepenschip  'Nelly'  weer behouden bij zijn familie teruggekeerd. 
31 juli   De Gidsen gaan op bivak naar Beverwijk.  Ondanks  regen  en onweer was de stemming reuze.
7 augustus   Onder stralend zomerweer, trokken weer velen uit Westfriesland naar de grote Opmeerse dag.
9 augustus   Ook onze  zieken worden  niet vergeten.  Vandaag  begint  het ziekentriduüm in Spierdijk. Uit Hoogwoud  gaan  er 5  zieken heen.
14 augustus   De Welpen trekken de `rimboe' in om te genieten van hun bivak in Schoorl.
17 augustus   De *Grote Beer' brengt soldaat A.J.  Zeinstra  weer  behouden thuis.
26 augustus   Met   goede   zin   gingen   de Verkenners op zomerkamp naar Beverwijk.
28 augustus   Vanwege  het `drukke  verkeer' krijgt de Noorderpade straatverlichting en het brandt ook iedere avond.
6 september   Pater  Harteveld  O.F.M.  van Nieuwe Niedorp houdt een grote schoonmaakbeurt (triduüm) voor de jeugd van  Hoogwoud van 14-25 jaar.

uuuuuuuuuuu    
7 september   De L.T.B. afdeling van Hoogwoud gaat vandaag naar de Najaarsbeurs in Utrecht.
14 september   Bijeenkomst van de  vrouwenbond  in  zaal  Breed.  Spreker mevr.  Rupert-Vlaar over  'het doel van onze club'.
17 september   Hoogwoud   vierde   voor   de zoveelste  keer haar kattenkermis. Had dit jaar ook natte-kermis genoemd kunnen worden. Niet alleen buiten, maar ook binnen zat niemand op een droogje.
24 september   Oprichting  van  een  parochie bibliotheek. We hebben nu een eigen  bibliotheek (pech  voor Nieuwe Niedorp en Hoorn).
4 oktober   St. Franciscus en onze pater vieren feest. Het beeld (van eerstgenoemde heilige) was met bloemen en kaarsen versierd. Ook de Welpen en de dieren (dierendag) vierden  feest. Ze krijgen vandaag extra hapjes.
6 oktober   Hoog bezoek in Hoogwoud. De commissaris  van  de  koningin komt een kijkje nemen.
15 oktober   De operette `De fee van de bron' werd door de Gidsen opgevoerd in zaal Knijn.
29 oktober   Het toneelgezelschap van Floor Koen bracht in zaal Kreuk 'Het geheim van de blinde’.
1 november   Vandaag weer een welkom aan een van onze militairen. Het is soldaat N. Luiken, die met de `Grote Beer' behouden is teruggekeerd.

 

uuuuuuuuuuu    
7 november   De  film Il Poverello'  werd gedraaid in zaal Kreuk.
8 november   De  EHBO-afdeling  heeft  een zwemcursus  georganiseerd  in Alkmaar. Hulde voor het initiatief.
9 november   Het St. Jorisbeeld kwam op zijn zwerftocht door Nederland vanuit Obdam in Hoogwoud aan. In aanwezigheid van alle Verkenners en Welpen werd het 100 kilo zware beeld in de kerk geplaatst,  gevolgd  door  een bloemenhulde, Lof en preek.
10 november   Vandaag vervolgt het St. Jorisbeeld  zijn  zwerftocht en wordt door de Verkenners naar De Weere gebracht.
11 november   Feest van St. Maarten. feest voor de  jeugd.  Ook  feest  in  de Boekel. Het troepenschip 'Nelly' bracht soldaat N. Kreuk weer behouden uit Indie terug.
12 november   'Ons toneel' bracht b.g.v. het zilveren jubileum, het blijspel 'Om 10.000 dollars' voor een stampvolle zaal ten tonele.
24 november   St. Caeciliafeest. De leden van zangkoor, gaven een buiten-kerkelijk  concert  in  café  Breed. Dames waren niet genodigd (ze zingen immers ook niet mee).
28 november   St.  Nicolaas  en  zijn  zwarte knecht bracht een bezoek aan de Welpen. Iedereen was tevreden.
30 november   De Verkenners kregen 's avonds een bezoek van pieterbaas. Naar men  beweerde.  was  niemand bang. Welnee!
1 december   Ook de schooljeugd werd niet vergeten. Ondanks de stromende regen kwamen St. Nicolaas en zijn gevolg hen toch bezoeken.
2 december   Vol   verwachting   klopt   ons hart. Ook de harten van de Gidsen klopten, ja bonsden toen de Sint met zijn knechten in hun midden kwam.
11 december   Voor de derde maal stond de erepoort voor het huis van de familie Kreuk. Deze keer was het soldaat  P.  Kreuk, die  met de `Tabinta' weer behouden bij zijn familie terugkeerde.
16 december   Als laatste militair, keerde soldaat K. Stam naar Holland terug.
20 december   Dit is het einde…. De laatste maandagenda  en  het  laatste nummer van het zeer gewaardeerde blad 'Van Lage Hoek tot Gouw'.

 

In dit verslag, heeft u een indruk gekregen over het 'Van Lage Hoek tot Gouw' en het werk van Thuisfront. Het verslag wordt besloten met een citaat van pastoor Bitter, een man die altijd zeer kritisch was. "Het blad  'Van  Lage  Hoek  tot Gouw' was beslist het beste van alle bladen, die voor dit doel zijn verschenen.”

 

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall