Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Hoogwoud is een klein gebied

Door Mevr. Jonker (Gerritje Boon geboren 16 oktober 1892 De Gouwe) verteld en later opgeschreven door A.H. Roosje uit Spierdijk

Hoogwoud is een klein gebied
Als men het op de landkaart ziet
Hoogwoud, Aartswoud, Kolk van Dussen
Gouwe, Weere en in tussen
Lambertschaag de lage zij
Die behoort er ook nog bij

En vervolgens staat te boek 
Langereis en Lage Hoek
Dan de Noord en Zuider pade
Waar men wagens vol kan laden
Naar dat grote Amsterdam 
Alles met de tram

En vervolgens valt er nog te melden
Al hoort men name zelden
De Gortsteeg en het Zuidend
Bij U allen bekend

Hoogwoud biedt u zonder schroom
Het wapen van de Lindeboom 
Aartswoud mocht wat anders kiezen
Daar het een bos is van biezen 
Boom en Biezen zijn er twee
En ze leven steeds in vree

Aartswoud heeft geen torenspits
Daar het een stompe toren is
Daarom kunnen boeren en bouwers
elkaar niet verwijten
Elkaar de spits af te bijten

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall