Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Burgemeester Hoogenboom, Rechtvaardige Onder de Volkeren.

Door Erik Mooij

Zoals in De tijd maalt door…. reeds gemeld, heeft Yad Vashem op 5 februari 1997 bekend gemaakt dat Dirk Hoogenboom, oud-burgemeester van Hoogwoud, de  titel is toegekend van `Righteous Among the Nations' (Rechtvaardige Onder de Volkeren).

Op donderdag 26 februari 1998 vond de plechtigheid plaats, in de Aula van de Universiteit van Amsterdam, waarbij de medaille en het certificaat van eer werden uitgereikt. Deze plechtigheid vond plaats in het bijzijn van de volgende hoogwaardigheidsbekleders: Zijne Excellentie Y. Gal (Ambassadeur van Israel), Dr. J.A. van  Kemenade (Commissaris  van  de Koningin in Noord-Holland), Mr. S. Patijn (Burgemeester  van  Amsterdam),  Drs. J.K.M. Gevers (Voorzitter van het College van  Bestuur  van  de  Universiteit  van Amsterdam) en Mr. W.S.P.P. de Leeuw (Burgemeester van Opmeer). De medaille en het certificaat werden uitgereikt aan de heer A. Elgersma, zoon van mevrouw Beatrix J. Elgersma-Hoogenboom.

Mede dankzij de inspanningen van Louis Groen is deze erkenning tot stand gekomen. Door middel van een briefwisseling met Yad Vashem heeft hij hen op de hoogte gebracht van wat er door de persoon Dirk Hoogenboom is gedaan en hoe het met hem is afgelopen. We zijn er trots op om in deze uitgave afdrukken te kunnen laten zien van de onderscheidingen die Dirk Hoogenboom (postuum) heeft gekregen.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall