Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Voorwoord

Door Ger Rooker;

Stichting Hoochhoutwout

Voor u ligt al weer het vierde exemplaar van  de uitgavereeks  van  de  Stichting Hoochhoutwout. Al is het alleen maar om te bewijzen hoe snel een traditie kan ontstaan. De leden van de redactie zullen beamen dat tradities niet zomaar ontstaan maar dat er wel een aanzienlijke inspanning voor benodigd is. Het grote enthousiasme en doorzettingsvermogen van de leden van de redactie heeft geresulteerd in 'Vroeger was alles aars'   Een  verhaal over de unieke architect Vlaming die een aantal   zeer  typerende  huizen   heeft gebouwd en schapendieven in Hoogwoud zijn maar twee van de bijzondere verhalen in deze uitgave. Andere bijzondere verhalen gaan over een van de oudste boerderijen van Hoogwoud op de Gouwe met  de  naam:  Hooghhoutwout!,  het naoorlogse maandblad 'Van Lage Hoek tot Gouw' en Naar Buiten.

De   Stichting   Hoochhoutwout  krijgt steeds meer naam in Hoogwoud. Daar wordt dan ook wel wat voor gedaan. Elk jaar een uitgave in de uitgavereeks. Voorts staat er een oude ansichten uitgave op stapel die de mooie traditie van Jaap Slooten kan voortzetten. De verkoop van de uitgavereeks heeft bewezen dat er in Hoogwoud voldoende basis is voor het werk van deze Stichting. Het is mogelijk om donateur te worden, uw naam zal dan volgende jaar worden opgenomen in de lijst van donateurs zoals die in deze uitgave voor de tweede keer te zien. Het geeft de Stichting Hoochhoutwout de kans haar activiteiten uit te breiden  Wij wensen u heel veel leesplezier met `Vroeger was alles aars'.

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall