Het kerkgebouw

Door Cees Modder

In een dorp hoort een school, een café en een kerk. Zo ook in Aartswoud. De school is er en nog vrij nieuw. Deze is in 1982 in gebruik genomen. Dan is er nog een café waar steeds samenkomsten zijn, van bijvoorbeeld toneel, accordeon, biljarten, diverse vergaderingen, bruiloften en alles wat maar met het dorp te maken heeft. Dan is er de kerk, gebouwd in 1883/1884 door C. Leeuw en C. Deutekom, die tevens de ontwerpers zijn, en ingewijd op 3 augustus 1884. Hierover zijn meer gegevens gepubliceerd door P. Bossen in de Kronieken van de dorpen Aartswoud en Hoogwoud.

In 1984 is het 100 jarig bestaan gevierd met diverse evenementen. Toch waren er toen allang zorgen over het voortbestaan van het kerkgebouw. Het kerkbezoek werd steeds minder en ook het aantal lidmaten werd minder. Hoe maak je dan alles een beetje rendabel. Het kerkbestuur deed zijn best, maar moeilijker werd het. Dit was in 1968 ook al het geval, men sprak toen al over een samenvoeging met Hoogwoud en dan zou de kerk van Aartswoud gesloten moeten worden, maar dat ging het kerkbestuur van Aartswoud toch iets te ver. Want sluiting in die tijd betekende slopen. De samenwerking met Hoogwoud werd verbroken.

Vlnr. Jeanette Deutekom, Kees Nieuwboer, Marcel Stoop, Ger Marx, Sjaak Verwer,
Notaris Overtoom, Tinie Deken-van der Bel, Cor Beunder (voorzitter), Jan Dirk Rooker,
Niek Wolkorte, Ted de Lange en Arjan Bossen.

Aartswoud en Opperdoes gaan een samenwerking aan en benoemde ook samen een dominee. Dit gaat tot 1982, dan komen Abbekerk en Lambertschaag erbij. Maar ieder blijft zijn eigen kerkbestuur behouden en is dus baas over de eigen kerk met de diverse bezittingen. De kerk blijft nog steeds behouden. De kerk zelf wordt met de weinige middelen die men heeft toch vrij goed onderhouden en ziet er door veel eigen werk altijd netjes en schoon uit, maar een groot onderhoud is eigenlijk niet te betalen. De kerk is ondertussen ook een monument geworden. Er moet en gaat dus toch het een en ander veranderen. De kerkenraad heeft na vele besprekingen met de kerkenraad van Abbekerk/Lambertschaag besloten een fusie aan te gaan en een kerkgemeenschap te vormen. Maar dat betekent dat het kerkgebouw van Aartswoud moet worden afgestoten, want den kerk in onderhoud is genoeg. Er wordt door het kerkbestuur een gemeenteavond voor de Aartswouders georganiseerd op 14 december 1998 en wel in café 'De Stompe Toren' Op die avond is er een uitstekend overleg, door de voorzitter van de kerkenraad Cor Beunder, over het hoe en waarom dit besluit is genomen. Zijn vraag aan de Aartswouders was hoe nu verder met het gebouw, hij gaf zelf al aan welke wegen er te volgen waren om de kerk toch voor het dorp te behouden. Op diezelfde avond werd er een commissie samengesteld om na te gaan of er een stichting te vormen viel van Aartswouders om de kerk voor het dorp te behouden, want een ieder was het er over eens, in een dorp hoort een kerk. Na veel werk van die commissie was het al op 14 november 1999 zo ver, dat alle aktes konden worden getekend. Dat betekende dat er een stichting was die het beheer over het gebouw zou houden, dus was het kerkgebouw behouden voor Aartswoud. De aktes werden op die zaterdag met veel belangstellenden in de kerk getekend. Een belangrijke gebeurtenis in de twintigste eeuw. Een klein dorp dat het in zo'n korte tijd mogelijk maakt om de kerk voor die gemeenschap te behouden. Op die middag werd eerst de akte getekend voor de stichting.

En dat alles voor een gulden. Ger Marx als penningmeester
van de Stichting, Cor Beunder als President Kerkvoogd.

Stichting kerkgebouw Aartswoud

Direct na het tekenen van de akte werd de eerste vergadering van die stichting gehouden. Het was een zeer korte vergadering, geopend door de voorzitter Cor Beunder die vertelde wat de bedoeling was, namelijk de aankoop van het kerkgebouw. Er werd aan de leden gevraagd of een ieder daarvoor was. Een ieder stak voor toestemming zijn of haar hand op. Direct daarna werd de vergadering gesloten. Het was een belangrijk besluit in een zeer korte vergadering. Daarna kon men de volgende akte gaan behandelen, namelijk de aankoop van het kerkgebouw. Ook dit was van korte duur en de kerk was niet meer van de kerkgemeenschap maar van de Stichting Kerkgebouw Aartswoud.

Een belangrijk punt nog, wat beslist vermeld moet worden, is dat de Stichting niet alleen het kerkgebouw voor fl. 1,- in handen kreeg, maar ook nog een legaat van fl. 600.000,- van een oud inwoonster van Aartswoud, mevrouw M. Feitsma-Zweet. Met de uitdrukkelijke wens dat dit zijn bestemming zou krijgen voor onderhoud van het kerkgebouw. Men zou nu misschien denken 'ze zijn gelijk uit de zorgen', nu dat kan men wel vergeten. Ten eerste ondanks dat de kerk wel naar behoren werd onderhouden, groot onderhoud was de laatste jaren financieel niet meer mogelijk en ook het orgel is aan onderhoud toe. Voorlopig is berekend dat dat fl. 300.000,- zal gaan kosten. En dan praten we dus nog niet over het gebouw. Er zal dus nog heel wat georganiseerd moeten worden in de toekomst. Daarmee werd dan ook direct gestart. Na een toast op de overnamen, het oplaten gaan van ballonnen door de dorpskinderen en het optreden van de Spierdijker dansgroep, werd er nog een veiling gehouden van spullen die ook geschonken waren door mevrouw M. Feitsma-Zweet. Dit was een prachtige start voor het behoud van het kerkgebouw.

Wij wensen het Stichting-bestuur dan ook veel succes met hun verdere activiteiten en hopen dat het gebouw nog eeuwen in voile glorie voor aartswoud behouden blijft.

Bron:

  • Cor Beunder

Foto’s:

  • Cees Modder

 

Website designed and build by Déanluma