Böne en Urte zoeke

Door Jack Klomp

Dut is een ouwe foto nag van vroeger bai ons thuis, weerop we met z'n allen zitte te urte zoeke an een grôte tafel op de dars. Die foto is maakt deur Joh. Kuiper, de fotograaf hier van 't durp, die altoid heel groôs riep dat ie van Polygon was.

Dat bone en urte zoeke was vroeger voor de bouwers een winter klussie. Ok wier 't wel as thuiswerk uitbesteedt. Maar deuze keer was `r een pertaaitje urte dat geloik nei 't kneppele uitzocht worre most. Die ware al voor een goeie prois verkocht, 't kon nag wel op de dars, dat kon nag net van de koud, de are bleve in 't stof staan tot dat al 't herfstwerk of was en de bouw ploegd lag.

As 't weer slechter werd, den most ’t böne en urte zoeke beure in de kamer bai de warme kachel. Deervoor ginge ze eerst over de waaier om 't stof en 't kaf er uit te bleize en den over de rol om de kluitjes, stengeltjes en halfies eruit te hale. Den bleve der soms nag bône of urte in, met een plekkie, of zelfs wel helegaar zwarte. Die moste der met de hand uit zocht worre. Bone leze noemde ze dat toen ok wel. Dat wat er uitzocht werd was ’t piksel.

In de kamer lagge een zoiltje over tafel en een paar zakke, genog voor die dag werde in binnen haald. Den begon 't! Op tafel werd een grote berg stort, deer boven op een skuttel voor 't piksel. Ze skraapte den de bone nei hullie toe en pikte met twei hande tegeloik de slechte eruit as ze een hopie goeie over hadde, streke ze die in een skutteltje dat op hullie skoôt klaar sting. Moeders skuttelkast was deer den de leverancier van. Vader brocht ok wel met peêrd en wagen zakke met bône en urte bai de mense thuis, die ze deer den uitzochte voor ‘t piksel. Dat piksel verkochte ze den zelf weer as veevoer.

Wai vonde  ‘t bône en urte zoeke thuis altoid een gezellige toid. As we thuis kwamme uit skool moste we oftig gauw effies mee zoeke om de tafel weer leeg te make voor eterstoid. Want deer most de tafel den vezelf weer ruim maakt voor worre. As 'r ois lag werd er 's middags niet zocht dan ginge de manne mee skase en kon moeder de kamer an kant make.

Urte zoeke. Vlnr. Jack Klomp, moeder Anna Klomp-Blokker en Cor Klomp.

 

Website designed and build by Déanluma