Voorwoord

Voor u ligt het tweede exemplaar van de periodiek van de Stichting Hoochhoutwout. De werkgroep van de Stichting Hoochhoutwout heeft wederom één opmerkelijk werkstuk afgeleverd. Had het eerste nummer één thema, 'Herinneringen aan de bezettingstijd', het nieuwe nummer heeft een zeer gevarieerde inhoud zonder een centraal thema. In dit nummer zijn liefst zes verhalen opgenomen. Wel hebben deze verhalen als overeenkomstig kenmerk dat ze allen elementen bevatten van de vroegere Gemeente Hoogwoud.

De maatschappij is sterk in verandering en dat heeft gevolgen voor de mensen, de cultuur en de omgeving. De mensen die in Hoogwoud en omgeving zijn opgegroeid hebben allen herinneringen aan hoe het vroeger was. Veel van deze verhalen worden nooit vastgelegd en met de mensen verdwijnen na een bepaalde tijd ook de verhalen. Wil je de huidige en komende generaties inzicht geven hoe het vroeger was dan zal je verhalen en feiten moeten vastleggen voordat het te laat is. In de loop van deze eeuw is de versnelling van de veranderingen dermate vergroot dat het nog belangrijker is geworden om voldoende vast te leggen. Hoogwoud en omstreken zijn sterk veranderd en misschien nog wel extra doordat Hoogwoud geen zelfstandige gemeente meer is en is opgegaan in een groter geheel. Voor het unieke karakter van een dorp moet dus wel eens wat extra gedaan worden om dat te kunnen behouden. Wij van de Stichting Hoochhoutwout en de werkgroep, die dit bijzondere nummer hebben gemaakt, hopen dat wij hiermee een aanzet hebben gegeven.

Bijzondere dank gaat uit naar de werkgroep bestaande uit mevr. Bep de Haan-Appel, en de heren Bernd Ooijevaar, Bart Knobbe, Louis Groen Martien Hoogland, Jacob de Jong, Co de Rijcke, Cees Mooij en Erik Mooij. Zij samen hebben dit bijzondere werkstuk gerealiseerd.

Ger Rooker

De Stichting Hoochhoutwout

 

 

 

 

Website designed and build by Déanluma